Vogelgriep vastgesteld in Friesland en Overijssel

In Minnertsga (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 105.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In Dalfsen-Overijssel is bij een bedrijf met 88.000 vleeseenden vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf wordt geruimd door de NVWA. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven, die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen nog 26 andere pluimveebedrijven,  waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Zorgen over oprukkende Afrikaanse varkenspest

LNV-minister Henk Staghouwer zegt zich grote zorgen te maken over het oprukkend AVP-virus en vooral over de grote afstanden die het overbrugt als gevolg van onachtzaamheid van mensen en het onvoldoende toepassen van bioveiligheidsmaatregelen. Daarbij verwijst Staghouwer concreet op de twee recente uitbraken in Duitsland. Een op een varkensbedrijf in Zuid-Duitsland, nabij de grens met Frankrijk en aan de grens nabij Nederland. „Deze uitbraken tonen de onvoorspelbaarheid van de verspreiding en bewijzen dat de migratie van wilde zwijnen niet leidt tot zo’n type verspreiding”, aldus Staghouwer. Over een het instellen van een preventief fokverbod voor varkens is de minister terughoudend. „Een fokverbod instellen ter preventie van het introduceren van AVP-virus acht ik nu disproportioneel.”

Een minimale afstand van minimaal 1 kilometer tussen gevestigde en vergunde varkenshouderijen acht hij nu niet nodig. Verder zal binnen de gebiedsgerichte aanpak bij het beëindigen, vestigen of verplaatsen van veehouderijbedrijven ook rekening worden gehouden met het risico op uitbraken met en de verspreiding van ziektekiemen.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/07/15/antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-de-afrikaanse-varkenspest

Regionaal intrekken ophokplicht voor vogels ingesteld

Brief aan de Tweede Kamer van minister Staghouwer (LNV) over het regionaal intrekken van de ophokplicht voor vogels in verband met het risico op vogelgriep. Het is niet uitgesloten dat de ophok- en afschermplicht voor bepaalde regio’s de rest van het jaar en mogelijk langer in stand blijft.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/07/15/kamerbrief-regionaal-intrekken-van-de-ophokplicht-voor-vogels-ingesteld-i.v.m.-risico-vogelgriep Verslag Deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling 12 juli 2022. Zie:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/vergaderstukken/2022/07/15/verslag-deskundigengroep-dierziekten-risicobeoordeling-12-juli-2022

Video hoe Afrikaanse Varkenspest voor te blijven

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een video samengesteld om de Afrikaanse Varkenspest een stap voor te blijven. Te zien via deze link: https://www.gddiergezondheid.nl/Diergezondheid/Management/avp 

De campagne ‘Stop Afrikaanse varkenspest’ van Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA is voor het derde achtereenvolgende jaar verlengd. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale overheden in achttien landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Kosovo [1], Letland, Litouwen, Montenegro, Noord-Macedonië, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië. De campagne is gericht op boeren, dierenartsen en jagers. Met de hulp van lokale boerengroepen, veterinaire organisaties, jachtverenigingen en andere

relevante instanties heeft de campagne tot doel het bewustzijn te vergroten over hoe de verspreiding van AVP kan worden voorkomen.

Ruim 10 kilometer vanaf de Duitse grens is een Pools backyardbedrijf met vijf varkens besmet geraakt met de Afrikaanse varkenspest. Het is de achtste uitbraak bij gehouden varkens dit jaar in Polen.

Het bedrijfje ligt in Strzelczyn, in de gemeente Chojna. Aan de overkant van de grens in het noorden van deelstaat Brandenburg ligt een natuurgebied naast de Oder. De varkens op het besmette bedrijf zijn gedood en afgevoerd. Het bedrijfje wordt gereinigd en ontsmet.

Exportcertificering paarden vanaf paardenmarkten is niet meer mogelijk

Er is geen exportcertificering meer mogelijk vanaf paardenmarkten door nieuwe Animal Health Regulation (EU). Organisatoren van de 3 grote paardenmarkten (Zuidlaren, Hedel en Elst) zijn in kennis gesteld. Dit houdt in dat NVWA-exportcertificering naast vanaf de thuislocatie alleen nog mogelijk is vanaf in Nederland erkende paardenverzamelplaatsen.