WOO verzoek ondersteuning producenten vleesvervangers

Eind 2023 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informatie verstrekt over ontwikkelaars, producenten en verkopers van kweekvlees en vleesvervangers die door de overheid ondersteuning hebben gehad.  In de vorm van financiën, subsidies of andere bijdragen in kennis of ondersteuning over de periode vanaf 1 januari 2016 tot en met 26 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Het betreffen 52 bedrijven. Of zij financiële steun hebben gehad, subsidies of andere bijdragen in kennis of ondersteuning wordt niet verteld. De ondersteuning is direct vanuit het Rijk verricht (inclusief projecten die via RVO zijn gecofinancierd), vanuit de Seed Capital regeling of vleesvervangers MIA en Vamil. Welke bedrijven dit betreffen is in bijlage 3 via deze link te zien.

Er wordt veel geld gestoken in biotechnologie door de overheid. In 2019 steektf Farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline 67 miljoen dollar in onderzoek met CRISPR-Cas, een revolutionaire techniek waarmee wetenschappers heel precies in ons DNA kunnen knippen en plakken.

Trendanalyse biotechnologie 2023

In het rapport Trendanalyse biotechnologie 2023 (maart 2023) staat dat de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de biotechnologie erg snel gaan. Toch blijkt het niet goed te gaan met bedrijven die veel overheidsondersteuning hebben gekregen voor de (biotechnologische) eiwit alternatieven. Dit blijkt uit het nieuwsbericht van frituurwereld.nl.  Zij gaven in 2023 aan dat producenten van vleesvervangers het moeilijk hebben. “De Deens-Britse producent Meatless Farm, gevestigd in Amsterdam en Almere, ging eind juni bijna failliet. Een overname redde het merk ternauwernood. Ook de Amerikaanse plantaardige pionier Beyond Meat heeft het moeilijk. Het gaat in beide gevallen om bedrijven die in korte tijd enorm groeiden en de aandacht trokken van investeerders. Zowel Meatless Farm, drie jaar geleden gestart, als Beyond Meat wisten bij investeerders de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s op te halen voor expansie. Hun problemen staan niet op zichzelf: breder is zichtbaar dat de omzetgroei van vleesvervangers zoals plantaardige burgers stokt. Er is zelfs sprake van omzetdaling.”

Cellulaire Agricultuur Nederland

Ziet ernaar uit dat consumenten (nog) niet enthousiast zijn. Toch investeert de Nederlandse overheid zo’n 60 – 85 miljoen euro in Cellulaire Agricultuur Nederland voor het verder doorontwikkelen van genetisch gemodificeerde producten van dierlijke oorsprong. De nadelen van CRISPR (techniek cellulaire agricultuur) is dat er ook gevaren kleven aan deze methode. Zo werden tijdens eerdere experimenten andere genen onbedoeld uitgeschakeld en kwamen genen op verkeerde plekken in het DNA terecht. Ook bestaat de angst dat deze techniek in verkeerde handen belandt.

In de trendanalyse lezen we bij draagvlak maatschappij: “Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar uiteenlopende opvattingen van burgers over biotechnologie en haar toepassingen.” Dan wordt verwezen naar een oud onderzoek uit 2019. “Kennis over maatschappelijke waarden en de publieke perceptie is van belang om zicht te hebben op randvoorwaarden waaronder ontwikkelingen aanvaardbaar kunnen zijn.” En dan komen ze met het voorbeeld van de COVID-19 pandemie en de bijdrage van biotechnologie aan de eiwittransitie. Nergens staat dat consumenten deze biotechnologische ontwikkelingen omarmen. Toch wordt het met veel geld doorgedrukt terwijl de gevaren nog niet te overzien zijn.