Onze werkwijze

Er zijn legio aanleidingen voor een vrijblijvend eerste contact. Vaak is de reden dat een opdrachtgever zich wil oriënteren op de toekomst. Soms zijn er plannen voor nieuwe activiteiten, of is er een concreet project of probleem dat moet worden aangepakt. Soms ook wordt ons deskundig advies gebruikt als second opinion.

Voorafgaand aan de feitelijke start van het werk, wordt samen met u de probleemstelling exact geformuleerd. Het gaat om het vaststellen van de inhoud van de opdracht, de manier van werken, de taakverdeling, de doorlooptijd en de kosten. Een kort vooronderzoek (quick-scan) kan ook zinvol zijn.

In de fase van analyse en diagnose worden gegevens verzameld en vervolgens geanalyseerd. Dit resulteert in een diagnose. Deze fase wordt veelal afgesloten met een tussenrapportage.

Voor het oplossen van een probleem zijn vaak meerdere mogelijkheden, die allemaal hun voor- en nadelen kennen. Condor Consultancy zet deze op een rijtje en geeft aan welk alternatief tot de beste oplossing zal leiden.

De opdrachtgever bepaalt welk voorstel uitgevoerd gaat worden. Vervolgens wordt, in overleg met de opdrachtgever, het plan van aanpak opgesteld.

Indien de opdrachtgever dit vraagt kan Condor Consultancy ondersteunen bij het in praktijk brengen van het plan, of de uitvoering ervan door middel van interim-management realiseren.
Kortom: Condor Consultancy kan het management met raad én daad bijstaan.