Portfolio

Wet- en regelgeving

 • Advies wet- en regelgeving dierlijke (bij)producten bij diverse industriële productiebedrijven in de vleessector
 • Toepassingen van dierlijke bijproducten in pharma, diagnostics en andere bedrijfstakken
 • Intermediair tussen productiebedrijven en NVWA
 • Doceren slagersvakschool en verkeersscholen
 • Getuige deskundige rechtbank
 • Juridisch advies

Milieu

 • Haalbaarheidsstudies voor (biomassa-)energieprojecten
 • Diverse vergunningstrajecten
 • Projecten gericht op verbetering van efficiency, technische rendementen, milieuzorg, afvalwaterzuivering, afvalstromen en kostenreducties, mestverwerking, mineralenkringloop

Interim management

 • In de gehele vleesketen gericht op strategiebepaling, fusies en overnames, organisatieverandering, innovatie, logistiek, human resource, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu

Kwaliteitssystemen

 1. In de gehele vleesketen en foodsector advies en coaching kwaliteit en voedselveiligheid (o.a. ISO 9001 / 14001 / 2600 / 22000, BRC, IFS en FSSC22000)
 2. Interne audits
 3. (Landen-)registraties, erkenningen en (export)vergunningen (NVWA)

Training

 • Wet- en regelgeving vleesketen
 • Kwaliteit en voedselveiligheid
 • Dierenwelzijn en transport
 • Coaching

Internationale dienstverlening

 • Advies Europese Commissie
 • Projecten ook in: België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Polen, Bulgarije, Kroatië, Japan, Brazilië, Verenigde Staten en China