Wie wij zijn

Condor Consultancy is gespecialiseerd in de voedingsmiddelenketen (van primaire producent tot consument). Onze consultants leveren een compleet dienstenpakket op het gebied van organisatieadvies: van analyse via advisering tot begeleiding bij de implementatie, project- en interim-management. De adviseurs hebben – zonder uitzondering – ruime ervaring in hun vakgebied opgedaan. Mede hierdoor beperkt Condor Consultancy zich niet tot het geven van adviezen, maar biedt Condor Consultancy tevens de mogelijkheid tot het (begeleiden bij het) uitvoeren door middel van project- of interim-management.

Ervaringsgebieden zijn onder andere:

Algemeen management
strategiebepaling (ondernemingsplanning, fusies en overnames), marketing (marktonderzoek, conceptontwikkeling en communicatie), organisatieverandering, productieontwerp en productieorganisatie, logistiek, verbetermanagement  / performance management, recovery management, management van innovatie, milieumanagement, projectmanagement, management van publiek-private samenwerkingsprojecten en interim-management.

Kwaliteitsmanagement
o.a. voedselveiligheid en kwaliteitsystemen (o.a. IKB, ISO, BRC, IFS en HACCP). Al deze systemen hebben de inventarisatie van processen en processtappen als basis. Onze consultants gebruiken deze processen als vertrekpunt om op een pragmatische wijze te sturen op prestatie en resultaat. Niet alleen vanuit het oogpunt van kwaliteitsmanagement, maar bij voorbeeld ook vanuit een financieel-economische invalshoek, marketing, ketenmanagement, HR-management en organisatieverandering.

Juridisch advies
Met name met betrekking tot ordeningsrecht (veterinaire EU-wetgeving en nationale wet-en regelgeving), bestuursrecht (NVWA), overeenkomstenrecht en arbeidsrecht. Onze consultants voeren, waar mogelijk, zelfstandig procedures of bereiden deze voor zodat u kunt besparen op advocaatkosten. Klik hier voor meer info.

Kennisoverdracht
Verzorgen van opleidingen, cursussen, casusoefeningen.