België weer vrij van vogelgriep

Tijdens de zomerperiode van 2022 zorgde een nieuwe golf van vogelgriep tot een versterking van de preventieve maatregelen. Dit hield in dat alle houders van pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels extra bioveiligheidsmaatregelen dienden toe te passen.

Door de versterking van deze maatregelen is het aantal haarden van vogelgriep in België beperkt gebleven. In 2022 en in 2023 werden in België respectievelijk 29 en 15 haarden bevestigd bij houders van pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels.

Aangezien de laatste uitbraak bij pluimvee dateert van 24 februari 2023, kwam België in aanmerking voor een ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH). Deze herwinning van de ziektevrije status stelt België in staat om een groot aantal embargo’s op te heffen en de export te hervatten.

Maar opgelet, voorzichtigheid blijft geboden!

In Europa blijft het virus nog steeds actief circuleren in wilde vogelpopulaties, maar ook bij pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels. Momenteel worden in België nog steeds regelmatig gevallen van HPAI bevestigd in wilde vogelpopulaties en het risico op besmetting voor pluimvee- en vogelhouderijen blijft dus reëel.