Blauwtong: protocol vervoer herkauwers gewijzigd

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft het protocol vervoer herkauwers aangepast en verduidelijkt wanneer runderen binnen 24 dan wel 72 uur geslacht dienen te worden bij import.

Blauwtong is een virusziekte die voorkomt bij herkauwers zoals schapen, geiten en runderen. De ziekte is vernoemd naar één van de symptomen die als gevolg ervan kan optreden, namelijk de blauwe tong die dieren kunnen krijgen. Dot wordt veroorzaakt door cyanose.  Blauwtong (BT) is een niet-besmettelijke meldingsplichtige virusziekte. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van vliegjes (knutten) die besmet zijn met het blauwtongvirus.

In Nederland werd in 2006 voor de eerste keer blauwtong gerapporteerd. Deze introductie van serotype 8 leidde tot de grootste gedocumenteerde uitbraak van blauwtong.

Nieuwe toevoeging protocol blauwtong

Slachtdieren afkomstig uit een blauwtong-vrije lidstaat of zone, die onderweg alleen door blauwtong-vrije lidstaten of zones reizen, moeten binnen 72 uur na aankomst op het Nederlandse slachthuis worden geslacht. De exploitant van het slachthuis moet dit zelf onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek aan de officiële dierenarts tonen. In alle andere gevallen moeten de dieren binnen 24 uur na aankomst worden geslacht. Zie VO(EU) 2020/688, artikel 9.

Voorbeeldsituaties waarbij dieren binnen 24 uur na aankomst geslacht moeten worden:

– dieren afkomstig uit een beperkingsgebied;

– dieren die door een beperkingsgebied hebben gereisd (of wanneer daar twijfel over is);

– wanneer de exploitant niet kan aantonen dat de dieren uit een blauwtong-vrij gebied afkomstig zijn en/of enkel door blauwtong-vrij gebied zijn vervoerd.

Protocol: https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/bt-07-bluetongue