Eten van insecten niet zonder risico!

Lid Haga van de tweede Kamer heeft vragen gesteld over de risico’s van insectenconsumptie nu de Europese Commissie toestemming heeft gegeven tot het verwerken van insecten zoals onder andere krekels, meelwormen, buffalolarven en sprinkhanen in menselijk voedsel. Het gaat dan met name om het risico dat er onder andere een toename van bepaalde vormen van kanker en allergieën is, bij de inname van chitine, een stof die in het pantser van bijna ieder insect huist. Ook wordt het onderzoek van Dr. Remigiusz Gałęcki naar voren gehaald waaruit bleek dat parasitaire ontwikkelingsvormen werden gedetecteerd in 244 van de 300 onderzochte insectenkwekerijen (81,33%).

Piet Adema, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft aan de European Food Safety Authority (EFSA) een veiligheidsdossier heeft opgesteld die ingaat op een verscheidenheid aan potentiële risico’s. Eventuele allergische reacties die een novel food kan veroorzaken worden eveneens beoordeeld in het dossier.  M.b.t. het risico van parasieten worden de insecten die zijn toegelaten als novel food behandeld waardoor deze gedood worden. Voor de risico’s is tevens een ‘guidance’ opgesteld. De EFSA heeft ook advies uitgebracht over de veiligheid van ingevroren en gedroogde krekels (Acheta domesticus). Dit is online beschikbaar.

Alle novel producten die volgens verordening (EU) 2015/2283 zijn toegelaten moeten ook aan voedselveiligheid voldoen, zoals geregeld in verordeningen (EG) 852/2004 en (EG) 178/2002.

Volgens lid Haga wordt op korte termijn ook de consumptie van zwanen, honden, ratten en dolfijnen bekeken in het kader van de Nationale Eiwitstrategie. Maar de minister van LNV ontkent enige overheidsbemoeienis hierin.