Nieuwe openstelling subsidies Topsector energieprojecten en versnelde klimaatinvesteringen

De subsidies Topsector Energie (TSE) Gebouwde omgeving en Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) zijn in aangepaste versie opnieuw opengesteld en daarmee is de wetgeving ook gewijzigd. Deze subsidies zijn relevant voor partijen die projecten willen uitvoeren op het gebied van energie-innovatie.

Waarvoor krijg je subsidie?

Je krijgt subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Binnen maximaal 2 jaar moet je tastbare resultaten bereiken.  Je kan subsidie krijgen voor een product, dienst en/of proces in de volgende thema’s:

  • nieuwe of duidelijk verbeterde zonnestroomsystemen voor gebouwen;
  • (renovatie-)arrangementen voor woningen en gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsgebouwen);
  • oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening;
  • slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Voorwaarden

Je project moet passen binnen de thema’s en specifieke voorwaarden van deze regeling. Daarnaast moet je voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen

Er is een samenwerkingsverband als er 2 deelnemers zijn, die niet aan elkaar zijn verbonden in een groep. Eén deelnemer moet een bedrijf zijn.

In het basispercentage van deze subsidie (40%) is 15% subsidie verwerkt voor een samenwerkingsverband. Kan je alle vragen van één van de onderstaande criteria met ‘ja’ beantwoorden? Dan voldoe je aan de voorwaarden en spreken we van een echt samenwerkingsverband. Je ontvangt dan ook de 15% subsidie voor een samenwerkingsverband.

Criterium 1:

  • Bestaat je samenwerkingsverband alleen uit ondernemingen?
  • Zit in jouw samenwerkingsverband minimaal één kleine of middelgrote onderneming?
  • Maakt één van de ondernemingen niet meer dan 70% van de kosten?

Criterium 2:

  • Bestaat je samenwerkingsverband (met minimaal één onderneming) uit één of meer onderzoeksorganisaties?
  • Maakt/maken de onderzoeksorganisatie(s) minimaal 10% van de kosten?
  • Heeft de onderzoeksorganisatie het recht haar eigen onderzoeksresultaten te publiceren?

 

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum: maandag 3 juli 2023 09:00 (CET)
Einddatum: dinsdag 5 september 2023 17:00 (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximale subsidie € 500.000 per project. Dit is een tender (de beste projecten krijgen subsidie).
Totaal budget: € 2.865.000

 

Meer informatie via de website van RVO over TSE Gebouwde omgeving en DEI+.