Toezicht en certificatie in Nederland en België

Lees het artikel van Wim Horckmans in Meat & Co van april 2015: “Toezicht en certificatie in Nederland en België”