Adviesforum EFSA ondersteunt de Europese onderzoeksagenda

De nationale voedselautoriteiten van Europa waaronder de NVWA hebben opgeroepen tot voortdurende investeringen in R&I voor meer wetenschappelijke kennis die nodig is voor risicobeoordeling. Zij willen dat gezonde voeding en veilig voedsel een prioriteit blijft voor duurzame voedselsystemen, zowel binnen als buiten Europa. In een gezamenlijke verklaring met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) nodigt het Adviesforum, dat de EFSA moet voorzien van strategisch advies over wetenschappelijke kwesties, de Europese Commissie en nationale financieringsprogramma’s uit om actief gebruik te maken van het grote kennisecosysteem op het gebied van voedselveiligheid.

EFSA’s nieuwe Chief Scientist Carlos das Neves zei: “EFSA en nationale voedselautoriteiten kunnen samen een aanzienlijke bijdrage leveren aan en profiteren van de Europese onderzoeksruimte. Zij kunnen bijvoorbeeld samenwerken via de Europese partnerschappen en onderzoeksprojecten in het kader van Horizon Europa. Met haar gevestigde wetenschappelijke netwerken in alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen kan de EFSA een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van een “één gezondheid”-benadering van complexe problemen die ons allemaal aangaan.”

De verklaring komt voort uit de tweede Risk Assessment Research Assembly (RARA) van de EFSA die op 7 december 2022 in Berlijn plaatsvond. RARA brengt wetenschappers, financiers, risicobeoordelaars en EU-beleidsmakers samen om te bespreken hoe voedselveiligheidsonderzoek de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en relevant EU-beleid het beste ondersteund kan worden.