Blauwtong bij schapen nu ook in België bevestigd

Op 10 oktober 2023 is door middel van PCR de ziekte Blauwtong bevestigd bij een schaap op een klein bedrijf in de gemeente Merksplas, provincie Antwerpen. Het schaap vertoonde milde verschijnselen van blauwtong. Het betreft Blauwtong serotype 3. Momenteel zijn er nog geen symptomen van Blauwtong of sterfte bij andere schapen op het bedrijf vastgesteld. Aangezien het een Belgisch schaap betreft, waarbij geen link gelegd kon worden met Nederland, wijst dit erop dat het virus is verspreid door besmette vectoren (Culicoides sp.) en dat er sprake is van een uitbraak van de ziekte. 

België is vrije status kwijt

België verliest hierdoor zijn recent verkregen vrije status voor Blauwtong. Heel België wordt nu beperkingsgebied voor Blauwtong serotype 3. Hierdoor kunnen herkauwers nog steeds zonder specifieke Bauwtong-voorwaarden binnen heel België verplaatst worden. Zo is er dus geen hinder voor de nationale handel.

Verkeer van Blauwtonggevoelige dieren naar andere lidstaten is alleen mogelijk volgens de voorwaarden zoals beschreven in de gedelegeerde verordening (EU) 2020/689. Omdat er nog steeds geen enkel vaccin is geregistreerd in de Europese Unie is voor Blauwtong serotype 3 kunnen de Belgische herkauwers vanaf nu niet meer naar andere lidstaten vervoerd worden. Lidstaten kunnen wel toestemming verlenen om Blauwtong-gevoelige dieren, die niet voldoen aan de algemene regels, toch toe te laten op hun grondgebied onder vastgelegde specifieke versoepelingen. Deze specifieke versoepelingen zijn verschillend per lidstaat en zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie. Ook op de website van de FAVV zal er meer info beschikbaar worden gesteld.

Voorwaarden slachtdieren

Aan slachtdieren worden er drie voorwaarden gesteld: 

  • er is 30 dagen lang geen geval van Blauwtong gemeld in het bedrijf van herkomst; 
  • de dieren worden rechtstreeks uit de lidstaat vervoerd naar het slachthuis;
  • de exploitant van het bedrijf van herkomst moet het slachthuis 48 uur tevoren inlichten over de komst van de dieren.

Bedrijven moeten waakzaam zijn

De FAVV roept de bedrijven op om waakzaam te blijven voor Blauwtong. Blauwtong is een aangifteplichtige ziekte. Bij een verdenking moet men contact opnemen met de FAVV. Op de website staat een fiche met de meest belangrijke informatie over de ziekte.

Bron: FAVV