Certificeringen onverpakte biologische producten gestart

Al 658 winkels gecertificeerd voor de verkoop van onverpakte biologische producten

Skal Biocontrole heeft voor de verkoop van onverpakte biologische producten een nieuw certificeringstraject opgesteld. Deze voldoet aan de nieuwste eisen van de Europese verordening EU 2018/848. Op dit moment hebben zich 13 winkelketens, 83 zelfstandige winkels en 3 marktkramen aangemeld voor certificering. In totaal zijn dit 1737 verkooplocaties waarvan er nu 658 zijn gecertificeerd. Inmiddels is het toezicht gestart. Bij tekortkomingen kunnen sancties opgelegd worden.

Skal Op dit moment controleert Skal op een juiste naleving.

Kleine verkooppunten die onverpakte biologische producten produceren en verkopen, kunnen vrijgesteld worden van de certificeringsplicht. Zij moeten zich dan wel melden bij Skal en instemmen met de voorwaarden. Steekproefgewijs zal gecontroleerd worden of aan deze voorwaarden wordt voldaan.

21-06-2022: Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken van de certificering van supermarkten, kleine verkooppunten en speciaalzaken voor de verkoop van onverpakte biologische producten.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/21/stand-van-zaken-winkelcertificering-voor-de-verkoop-van-onverpakte-biologische-producten

Een nieuwe Code voor de Nederlandse Dierenarts
02-06-2022 De Raad van Afgevaardigden van de KNMvD, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde als de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland, heeft op 2 juni 2022 een nieuwe versie van de Code voor de Dierenarts vastgesteld. Deze Code is daarmee in lijn gebracht met de Code of Conduct van onze Europese koepel, de Federation of Veterinarians of Europe (FVE).

Biodiversiteit op je bord (BOJB), een aansprekend nieuw horeca-concept
20-06-2022 Veel horeca- en cateringondernemers willen verduurzamen. Zij zetten plantaardige ingrediënten en streekproducten op de menukaart, nemen energiebesparende maatregelen en
proberen afvalproblemen aan te pakken, zowel door preventie van voedselverspilling als scheiding van verpakkingsafval. Kostenbesparing en de vraag van de gast zijn belangrijke argumenten, maar veel
ondernemers zijn ook vanuit zichzelf gemotiveerd om een positief verschil te maken. Met het nieuwe door Dutch Cuisine ontwikkelde concept ‘Biodiversiteit op je Bord’ kunnen restaurateurs en cateraars zich bij gasten, personeel en andere partijen positief onderscheiden en bovendien veel impact genereren. Daarbij hebben onder andere horecagroothandels die momenteel deelnemen aan een
koplopertraject een sleutelrol. Inmiddels heeft de directie Strategie, Kennis en Innovatie van Ministerie LNV een subsidie- aanvraag gehonoreerd onder voorwaarden. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/besluiten/2022/06/20/besluit-op-subsidieverzoek-biodiversiteit-op-je-bord

Nieuwe iconen voor THT en TGT
01-07-2022 De meeste consumenten halen Ten minste Houdbaar Tot datum (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT) door elkaar. Daardoor gooien ze vaak producten weg die nog eetbaar zijn. Om het verschil tussen de twee houdbaarheidsdatums te verduidelijken, introduceert Samen Tegen Voedselverspilling twee iconen die producenten vrijwillig op de verpakking kunnen plaatsen. Deze kunnen naast de wettelijk verplichte houdbaarheidsvermelding komen.

Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat iconen op de verpakking consumenten kunnen helpen minder voedsel te verspillen. Met een icoon zijn consumenten minder geneigd om THT-producten over de datum weg te gooien. Ook draagt het icoon eraan bij dat ze vaker TGT-producten op de uiterste houdbaarheidsdatum eten en zijn ze terughoudender om TGT-producten na deze datum op te eten, zoals de bedoeling is met het oog op voedselveiligheid.

De werkgroep die het onderzoek begeleidde publiceert ook een praktische handleiding voor bedrijven hoe de aanvullende houdbaarheidsaanduiding op de verpakking geplaatst kan worden. WUR onderzoekt de werking van de iconen vervolgens in de praktijk.

Green Deal ‘Over de datum’

Het onderzoek naar iconen op verpakkingen en deze handleiding zijn een vervolg op de resultaten van de Green Deal ‘Over de datum’. Deze Green Deal (2017-2019) had als doel het verminderen van voedselverspilling gerelateerd aan houdbaarheid(sdata) en was een samenwerking van de ministeries van LNV en VWS, FNLI, CBL, NZO, Voedingscentrum en WUR. Als resultaat werd de wetgeving verduidelijkt over toepassing van Te Gebruiken Tot. Daarnaast liep in 2020 en 2021 een gezamenlijke consumentencampagne over de houdbaarheidsdatums.
Zie: https://www.evmi.nl/nieuws/wur-houdbaarheids-iconen-op-verpakkingen-kunnen-voedselverspilling-verminderen en
https://www.wur.nl/upload_mm/7/d/9/1f6c4eb1-cc17-43da-a77a-a79bfc37d40c_WFBR_Factsheet_effect%20houdbaarheidsdata%20op%20voedselverspilling.pdf