Ingrijpende veranderingen tarieven NVWA vanaf 2023

Voor de keuringswerkzaamheden bij import, export en het slachten, en hercontroles worden de tarieven per 1 januari 2023 geheel kostendekkend. In 2022 komt de NVWA ongeveer 35 miljoen euro tekort. Dit wordt nu door de overheid aangevuld. Minister Staghouwer stelt een onderzoek in om te kijken welk deel van de overheidsbijdrage door het bedrijfsleven betaald moet worden.
Per 1 januari 2023 wordt een onderscheid gemaakt in de verschillende bedrijfssoorten. De tarieven worden hierop aangepast. Bij het opstellen van deze nieuwe tariefindeling heeft het bedrijfsleven een grote inbreng gehad.

In 2023 wordt de NVWA onderverdeeld in twee organisatieonderdelen. Er komt een dienst slachttoezicht en een dienst handelstoezicht. In het slachttoezicht worden de huidige taken van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en NVWA samengevoegd. Zo valt de postmortem keuring, om te bepalen of het vlees geschikt is voor menselijke consumptie, weer onder de NVWA. Het avontuur van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ wordt na meer dan 20 jaar dus weer opgeheven.
In de toekomst gaat de NVWA over op arrangementen en abonnementen. Dit moet de administratie, die nu niet altijd vlekkeloos verloopt, vereenvoudigen. De verwachting is dat het in 2025 zal ingaan.

Zie: dit artikel  en ook dit artikel.

NVWA: naleving vleeskalveren in 86 procent van de gevallen goed

20-06-2022 Bij een naleefmeting van de welzijnsvoorschriften voor vleeskalveren door de NVWA voldeed 86 procent van de gecontroleerde bedrijven aan de voorschriften. De oppervlaktematen voor de kalveren in groepshuisvesting vormen een aandachtspunt. In tweederde van de gevallen die niet akkoord waren, bleek een herinspectie niet nodig. Omdat de situatie ter plekke werd gecorrigeerd.
In totaal verrichtte de NVWA inspecties op 94 aselect gekozen vleeskalverenbedrijven. Hiervan waren dertien inspecties niet akkoord. Een aandachtspunt is dat op zes van deze bedrijven de oppervlakte voor de kalveren in groepshuisvesting in een aantal hokken onvoldoende was.

Uit analyse van de overtredingen blijkt dat op negen van de dertien bedrijven één overtreding van de welzijnsvoorschriften is vastgesteld. Op één bedrijf werden overtredingen vastgesteld van twee voorschriften en op drie bedrijven waren drie onderdelen niet akkoord.

Zo werd op vier bedrijven de oppervlakte voor kalveren met een gewicht onder de 150 kilo als overtreding gezien. Twee overtredingen gingen over de oppervlakte voor de kalveren met een gewicht tussen de 150 en 220 kilo. Op twee bedrijven was de breedte van de eenlingbox niet akkoord en op drie bedrijven was niet permanent vers drinkwater beschikbaar bij warm weer of voor zieke kalveren.
Op een bedrijf kunnen een of meerdere overtredingen van voorschriften worden vastgesteld. Vastgestelde overtredingen kunnen ook met elkaar samenhangen. Zo kan bij de constatering dat een ziek of gewond dier niet onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd, ook zijn vastgesteld dat niet tijdig een dierenarts is geraadpleegd.

NVWA legt slachterij stil na slaan en schoppen van dieren

30-06-2022 De NVWA heeft een middelgrote slachterij in de provincie Utrecht per direct stilgelegd. “We hebben misstanden geconstateerd waarvan je hoopt dat ze gewoon niet voorkomen. Maar helaas zijn ze hier wel gebeurd.”, zegt Lisette de Ruigh van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. “Deze respectloze omgang met dieren is onacceptabel. We treden hier dan ook hard tegen op.”

De misstanden kwamen aan het licht nadat een NVWA-toezichthouder had gezien dat een schaap ernstige verwondingen had. Uit onderzoek bleek dat het dier die alleen kort daarvoor in het slachthuis opgelopen kon hebben.
De toezichthoudend dierenarts en NVWA-inspecteurs besloten de camerabeelden terug te kijken die het slachthuis eerder had gemaakt. Op de beelden was te zien dat een slachthuismedewerker dieren opdreef door op ze te gaan staan, ze te slaan en ze te schoppen.

De NVWA zegt dat het slachthuis “een gedegen plan van aanpak voor structurele verbetering van dierenwelzijn moet opstellen voordat het weer mag opstarten”. Intussen wordt ook gekeken of het gedrag van de medewerkers aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek. RTV Utrecht meldt dat de NVWA, vanwege de lopende procedure, de naam van de slachterij niet wil noemen.