NVWA zet in op meer digitaal toezicht

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de inzet van middelen voor het versterken van de positie van de NVWA. In 2022 is 30 miljoen euro structureel beschikbaar voor versterking van het (digitale) toezicht.

Versterken fundament

Vernieuwingen op het gebied van vaktechnisch- en teamoverleg, kwalitatief goede data en/of informatie voor risicoanalyses en inzicht in naleving van de verschillende doelgroepen.

Werving

In 2022 zijn er zo’n 250 fte’s ingestroomd. De NVWA streeft naar een bezetting die vanaf eind dit jaar volledig aansluit op het niveau van de extra 30 miljoen euro. Hiermee wordt het toezicht versterkt.

Effectieve en innovatieve inzet van de middelen

Er wordt gekeken naar een slimmere en meer innovatieve inzet van toezicht. Bijvoorbeeld door de inzet van digitaal/administratief toezicht, toezicht op afstand, audits, realtime monitoring en de inzet van camera’s en drones.

Ook gaat hij onder meer in op het toezicht op transportwaardigheid van dieren, de moties over de slachtsnelheid, cameratoezicht in slachterijen, straffen bij misstanden in slachthuizen, regionale kleine slachterijen, CO2 bedwelming in varkensslachterijen en toezicht reptielenbeurzen. Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/22/verzamelbrief-versterking-toezicht   

(14 pagina’s)

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/06/15/advies-transportwaardigheid-afgemolken-melkkoeien   en

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/06/15/beoordelingsindicatoren-transportwaardigheid-afgemolken-melkkoeien

NVWA houdt scherp toezicht op onbedwelmde slacht

Dierenartsen van de NVWA houden ook tijdens het islamitische Offerfeest scherp toezicht op het doden van dieren. De NVWA, de politie en de Veiligheidsregio’s voeren extra controles uit om er op toe te zien dat bedrijven en personen zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Het Offerfeest vond dit jaar plaats van zaterdag 9 juli tot en met maandag 11 juli 2022. In deze dagen mochten 45 slachthuizen in Nederland dieren slachten. De dieren, voornamelijk schapen, maar ook geiten en runderen, mogen alleen in deze erkende slachthuizen worden geslacht.

In de EU moet een dier dat wordt geslacht voor het doden bedwelmd worden. Als een dier volgens religieuze riten geslacht wordt, dan mag het dier onder voorwaarden zonder bedwelming worden gedood. Vanaf 1 januari 2018 gelden de regels uit het ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’, zoals deze ook wettelijk vastgelegd zijn in het Besluit houders van dieren.

Tijdens het Offerfeest constateerden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie geen illegale slachterijen of ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Het bleef bij een paar geringe overtredingen zoals ontbrekende I&R-registraties.