Melkveehouder in problemen geraakt

Door een anonieme melding heeft de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) eind augustus 2023 een herinspectie gedaan bij een melkveehouderij in de provincie Drenthe. Een aantal zaken waren opgelost, maar de situatie voor een aantal dieren niet was verbeterd. De inspecteurs troffen acht runderen en een kalf in zeer slechte gezondheid aan. Omdat de praktiserend dierenarts niets meer voor deze dieren kon doen, zijn zij uit hun lijden verlost. De veehouder wordt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs dat er kreupele dieren rondliepen die niet de juiste zorg kregen die zij nodig hadden. De stallen waren niet hygiënisch en de huisvesting was niet op orde. Tegen de veehouder zijn maatregelen opgelegd en er is hem de tijd gegeven om de situatie te verbeteren. 

Er blijft nog vee op de locatie omdat er op dit moment geen reden is om deze dieren mee te nemen. Deze dieren zijn onderzocht en beoordeeld door de dierenarts en enkele van deze dieren heeft medische zorg ontvangen. Inspecteurs blijven de situatie bij de melkveehouderij nauw in de gaten houden.

De NVWA vindt de situatie bij deze veehouder zorgwekkend. Daarom is er een melding gedaan bij politie en gemeente voor sociale zorg richting de veehouder.

NVWA: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2023/08/25/acht-runderen-en-kalf-geeuthanaseerd-bij-melkveebedrijf