Minder residuen van medicijnen in vlees en zuivel

Er worden steeds minder residuen van medicijnen in producten van dierlijke oorsprong aangetroffen. Dit blijkt uit monitoringsgegevens van de EFSA in de afgelopen 10 jaar. Hier werd gekeken naar residuen van veterinaire geneesmiddelen en andere stoffen die gevonden zijn bij dieren en van dieren afgeleid voedsel.

De monitoringgegevens van EFSA voor 2020 omvatten 620.758 monsters die door de lidstaten, IJsland en Noorwegen zijn gerapporteerd. Het percentage monsters dat de wettelijk toegestane maximale niveaus overtrof, was 0,19%. Dit is het laagste cijfer voor de afgelopen 11 jaar (wanneer niet-naleving varieerde van 0,25% tot 0,37%). Het cijfer voor 2019 was 0,30%.

In vergelijking met 2017, 2018 en 2019 stegen in 2020 de naleving van de compliancy’s voor antithyroid -middelen, steroïden en resorcylinezuur lactonen.

Stijgingen in naleving werd ook opgemerkt voor anthelmintica, organochloorverbindingen, organofosforverbindingen, kleurstoffen en “andere stoffen”, vergeleken met 2017, 2018 en 2019.

Meer informatie over de resultaten is te bekijken met behulp van een nieuw interactieve datavisualisatie -tool.

De gegevens – bestaande uit ongeveer 13 miljoen resultaten – zijn beschikbaar gesteld om de transparantie, reproduceerbaarheid en herbruikbaarheid van bewijsmateriaal in risicobeoordelingen voor voedsel en voederveiligheid te verbeteren.

Link naar wetenschap:

Rapport voor 2020 over de resultaten van de monitoring van residuen van veterinaire geneesmiddelen en andere stoffen in levende dieren en dierlijke producten