Nieuwe Hygiënecode voor de Visdetailhandel goedgekeurd

Op 20 januari is de Hygiënecode voor de Visdetailhandel goedgekeurd. Op 27 januari is dit gepubliceerd in de Staatscourant. Officieel kan men nog bezwaar aantekenen binnen 6 weken na publicatie.

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) is de houder van de Hygiënecode voor de Visdetailhandel. Alle visspecialisten in Nederland zijn verplicht een exemplaar van deze code deze code in het bedrijf te hebben en volgens de regels te werken. De herziening van de code, inmiddels al meer dan 5 jaar oud, is in samenwerking met de Houwers Groep uitgevoerd. Onderwerpen waarmee de code is uitgebreid zijn o.a.: maaltijden, salades en borrelhapjes. Leden van de VNV ontvangen de nieuwe hygiënecode gratis.

Bij de totstandkoming van de nieuwe hygiënecode was een klankbordgroep samengesteld. Betrokken ondernemers uit diverse regio’s met een winkel of een marktwagen hadden zitting in deze groep. Zij werden nauw betrokken bij de herziening van de code om te controleren of de nieuwe ontwikkelingen ook aansloten op de praktijk.

Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-3361.html