Vogelgriepgevallen bij pluimvee en watervogels nemen toe

Volgens het laatste rapport van de EFSA, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het EU-referentielaboratorium (EURL) is het aantal gevallen van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) dat in Europa is geregistreerd onder pluimvee en watervogels sinds de zomer gestegen.

Terwijl het aantal HPAI-virusdetecties in broedkolonies van zeevogels daalde sinds de vorige rapportageperiode (juni tot september 2022), is het aantal gevallen bij watervogels en pluimvee toegenomen. De stijging van het aantal uitbraken bij pluimvee wordt vermoedelijk in verband gebracht met de verspreiding van het virus via watervogels.

De aanhoudende HPAI-epidemie is de grootste die ooit in Europa is waargenomen. In het eerste jaar van de epidemie, dat liep van oktober 2021 tot september 2022, werden in totaal 2.520 uitbraken bij pluimvee, 227 bij vogels in gevangenschap en 3.867 detecties bij wilde vogels gemeld in 37 Europese landen. Ongeveer 50 miljoen vogels werden geruimd in getroffen boerderijen. De ongebruikelijke persistentie van HPAI in wilde vogels en pluimvee gedurende de zomer van 2022 betekent dat er voor het eerst geen duidelijke scheiding was tussen het einde van het eerste jaar van de epidemie en het begin van het HPAI-seizoen van dit jaar, dat begon in oktober 2022.

Het ECDC, dat ook aan het rapport heeft bijgedragen, concludeerde dat het risico op infectie laag is voor de algemene menselijke bevolking in de EU, en laag tot gemiddeld voor beroepsmatig blootgestelde mensen.

Op verzoek van de Europese Commissie beoordeelt de EFSA momenteel de beschikbaarheid van vaccins tegen HPAI voor pluimvee en overweegt mogelijke vaccinatiestrategieën. Het resultaat van dit werk, waaraan ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en EURL bijdragen, zal in de tweede helft van 2023 beschikbaar zijn.

Wetenschappelijk rapport: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2023.7786