Nieuwe ontbossingsverordening nu ook voor voedingsmiddelen

Bij de invoer van runderen of producten van runderen zoals vlees, vleesproducten of huiden moet men vanaf 30 december 2024 rekening houden met de EUDR-Ontbossingsverordening die dan van kracht wordt. Daarnaast is de verordening ook van toepassing op koffie, cacao, soja en palmolie, rubber en hout. Het geldt ook voor afgeleide producten zoals leer, chocolade en meubels.

Wat houdt de nieuwe ontbossingsverordening in?

De Regulation on Deforestation-free products (EUDR) is een nieuwe EU-wet die klimaatverandering door ontbossing en de aantasting van bos moet tegengaan.

De EUDR schrijft voor dat alleen goederen en producten op de EU markt mogen komen die niet zorgen voor ontbossing of aantasting van bossen. Daarnaast moet het legaal geproduceerd zijn. De EUDR is de opvolger van de EUTR (European Timber Regulation) die al sinds 2013 geldt voor de import van hout en houtproducten. De EUTR zal vanaf 30 december 2024 deels niet langer van kracht zijn. De EUTR blijft tot 2028 wel van toepassing op hout dat voor 29 juni 2023 is gekapt en met ingang van 30 december 2024 in handel is gebracht.

Invoering ontbossingsverordening in samenwerking met LNV, NVWA en Douane

De invoering van de EUDR is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Douane.

  • Het ministerie is verantwoordelijk voor het beleid en zal erop toezien dat de wetgeving tijdens de implementatie gewaarborgd wordt. Daarnaast begeleiden ze de communicatie met belanghebbenden.
  • De NVWA gaat over toezicht en handhaving. Zij zullen inspecties uitvoeren op importerende, producerende en exporterende bedrijven.
  • De Douane zal de toezicht- en handhavingstaken van artikel 26 van de EUDR uitvoeren. Ze controleren bijvoorbeeld of goederen vergezeld gaan van een zorgvuldigheidsverklaring (TRACES).