Nieuwe regels voor dieselauto’s, zwerfafval en kraanwater

Nieuwe APK-test voor dieselauto’s

Vanaf 1 januari maakt de roetfiltertest verplicht deel uit van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Alle dieselvoertuigen die een roetfilter moeten hebben, moeten deze test halen. Het gaat in totaal om 1,2 miljoen voertuigen. Dieselauto’s met een kapot of verwijderd roetfilter leveren schade op voor het milieu en onze gezondheid. Het structurele milieueffect van de invoering van de nieuwe test is een reductie van de fijnstofuitstoot met 121 duizend kg per jaar. Meer informatie over dieselvoertuigen.

Producenten gaan meebetalen aan opruimen zwerfafval

Vanaf 1 januari zijn verpakkingsproducenten verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van hun verpakkingen die vrijkomen in het bedrijfsafval. Deze verantwoordelijkheid gold al voor huishoudelijk afval. Meer informatie over de producentenverantwoordelijk voor bedrijfsafval. Vanaf 5 januari zijn producenten van bepaalde kunststofproducten (bijvoorbeeld ballonnen, vochtige doekjes, tabaksproducten, tasjes en drinkbekers) ook verplicht mee te betalen aan het opruimen van zwerfafval. Ook worden deze producenten verplicht consumenten aan te sporen om zwerfafval te voorkomen. Met deze verplichting neemt de hoeveelheid (plastic) zwerfafval af en worden de schadelijke effecten voor milieu en gezondheid beperkt. Meer informatie voor producenten van wegwerpplastic.

Schoner drinkwater voor iedereen

Op 12 januari wordt Europese regelgeving van kracht die nieuwe eisen stelt aan het kraanwater. Er komt een betere monitoring op stoffen die mogelijk een probleem zijn voor de drinkwaterkwaliteit. Daarnaast wordt het inzicht op legionella verbeterd, om de risico’s daarop klein te houden.

Bron: RVO