Tweede Kamer vergadert over nieuwe initiatiefwet voor verplicht verantwoord ondernemen

De ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, Volt en D66 hebben 1 november 2022 een initiatiefwet voor duurzaam en verantwoord internationaal ondernemen bij de Tweede Kamer ingediend. Zij vinden dat de huidige vrijblijvendheid te weinig opleverde. Deze wet verplicht bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens.

Oxfam Novib: “Het is heel goed dat bedrijven volgen is deze initiatiefwet de OESO Richtlijnen moeten volgen en zich aan de klimaatdoelen van het VN Klimaatakkoord van Parijs moeten houden. Door deze wet worden deze bedrijven geacht passende hulp en compensatie te regelen voor de slachtoffers van misstanden in hun ketens en blijft de financiële sector niet buiten schot.“

Volgens een nieuwe, representatieve peiling door Motivaction in oktober 2022 blijkt dat 82% van de Nederlandse bevolking voorstander is van wetgeving voor bedrijven om mensenrechten te respecteren. 74% van de bevolking vindt dat deze wetgeving minimaal moet voldoen aan internationale standaarden voor mensenrechten en milieu van de OESO en de VN.

VNO-NCW heeft t.b.v. het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer ‘Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen’ op 18 januari 2023 een position paper ingediend waarin zij aangeven dat deze wet veel te ver gaat. Het is strenger dan de Europese wetgeving die helpt misstanden op het gebied van arbeids- en milieuomstandigheden in handelsketens (IMVO) wereldwijd uit te bannen waardoor de positie van Nederlandse bedrijven ongelijk wordt ten opzichte van de andere Europese lidstaten. Bovendien dreigt er een ‘lappendeken’ aan regels. Het IMVO is nog in ontwikkeling waardoor de aansluiting met de Nederlandse regels niet geheel passend zal zijn. VNO-NCW heeft een waslijst aan bezwaren opgesomd.

Position paper VNO-NCW: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z00236&did=2023D00560