NVWA: 46 veehouders uit voorzorg stilgelegd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 46 veehouderijen tijdelijk stilgelegd  nadat muizengif is aangetroffen in de lever van een kalf van één van deze bedrijven. Het gaat hierbij onder andere om runderen, varkens en schapen bestemd voor de slacht.

Met het verbod mogen geen dieren afgevoerd worden. Dit geldt ook voor de dierlijke (bij)producten, zoals mest en melk afkomstig van deze dieren

Het betreft het middel Racumin Foam, bedoeld voor het bestrijden van muizen, met als werkzame stof Coumatetralyl. Het gebruik ervan is toegestaan, maar alleen onder strikte wettelijke gebruiksvoorschriften. Uit onderzoek door de NVWA is gebleken dat het bestrijdingsbedrijf dat werd gebruikt door de ongediertebestrijder de regels niet of onvoldoende heeft gevolgd. De dieren werden blootgesteld aan het ongediertebestrijdingsmiddel waardoor het veebedrijf werd geblokkeerd.

Geen vlees in voedselketen

Omdat het bestrijdingsbedrijf ook werkzaamheden heeft uitgevoerd bij 45 andere veehouders zijn uit voorzorg ook hun activiteiten stilgelegd. Onderzocht wordt wanneer, hoe en waar het plaagdierbestrijdingsmiddel bij deze veehouders is toegepast. Wanneer de situatie daar aanleiding voor geeft, worden er verdere controlemonsters van dieren genomen.

Als het middel niet in de dieren wordt aangetroffen worden de bedrijven weer vrijgegeven. Vijf van de 46 bedrijven mogen inmiddels weer melk afleveren, zegt de NVWA. Hoelang het gaat duren voordat alle bedrijven weer open gaan is niet te zeggen. De NVWA wil het zo snel mogelijk rond krijgen.

Coumatetralyl

Met het uit voorzorg stilleggen van de 46 bedrijven en het daaropvolgende onderzoek wil de NVWA voorkomen dat er dierlijke (bij) producten met de stof Coumatetralyl in de consumptieketen terecht komen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof “matig toxisch”. Dit houdt in dat het bij inname van grote hoeveelheden schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Pas nadat onderzoek uitwijst dat er geen plaagdierbestrijdingsmiddel is aangetroffen in de dieren, wordt het afvoerverbod opgeheven. Inmiddels is bij 5 bedrijven de afvoer van melk vrijgegeven omdat inspecties uitwijzen dat de plaagdierbestrijding niet in de nabijheid van het melkvee heeft plaatsgevonden.

Onderzoek

De NVWA neemt jaarlijks, steekproefsgewijs, tienduizenden monsters van dieren in slachthuizen. Dit is onderdeel van het Nationaal Plan Residuen. Tijdens een regulier onderzoek werden er sporen aangetroffen van een plaagdierbestrijdingsmiddel in de lever van een kalf. Dat was voor de NVWA aanleiding voor verder onderzoek en de maatregelen zoals nu genomen.   

Bron: NVWA