Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 45

November 2022

Vastgestelde EU-wetgeving

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2004 van de Commissie van 18 oktober 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1913 tot vaststelling van bepaalde noodmaatregelen met betrekking tot schapen- en geitenpokken in Spanje.

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2049 van de Commissie van 24 oktober 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2325wat betreft de erkenning van bepaalde controleautoriteiten en controleorganen met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie.

-Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2092 van de Commissie van 25 augustus 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/232 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 wat betreft de door de lidstaten te verrichten kennisgevingen inzake erkende producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2098 van de Commissie van 25 oktober 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.

 

NL-wet-en regelgeving

Staatsblad 2022:

-Wet van 28 september 2022, houdende jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds 2021

26-10-2022, Staatsblad 2022, nr. 409

Staatscourant 2022:

-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 oktober 2022, nr. WJZ/22508154, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het invoeren van een landelijke ophok- en afschermplicht voor vogels vanwege vogelgriep.

28-10-2022, Staatscourant 2022, nr.28656.