Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 43

Oktober 2022

Belgisch advies Vleesbereidingen

12-2022 dd. 23 september 2022 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV over de evaluatie van een nieuwe analytische classificatiemethode voor afgeleide producten van vlees (vleesbereidingen – vleesproducten). Zie: https://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2022/_documents/Advies12-2022_SciCom2022-04_vleesproductvleesbereiding.pdf

Vastgestelde EU-wetgeving

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1996 van de Commissie van 14 oktober 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit(EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.

NL-wet-en regelgeving

15-10-2022: De invoering van de Omgevingswet is weer uitgesteld. Die zou op 1 januari 2023 moeten ingaan, maar het kabinet schuift dat een half jaar op. De wet moet het bijvoorbeeld eenvoudiger maken om een vergunning aan te vragen voor het bouwen van een woning. De Omgevingswet voegt vele bestaande wetten en regelingen samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. Het geldt als een van de grootste wetgevingsprojecten in de parlementaire geschiedenis. De inwerkingtreding van de wet is sinds 2016 al vaker uitgesteld, vooral vanwege ICT-problemen. Die spelen nu ook weer. 

19-10-2022: De stapel van wetten, regels, stimuleringsregelingen en subsidies is te ingewikkeld geworden, ziet uitvoeringsorganisatie RVO.nl. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ziet dat ondernemers om die reden minder vaak een beroep doen op regelingen waar ze wel recht op hebben. De uitvoeringsorganisatie wil dat de lijntjes tussen de beleidsmakers en RVO korter worden. Goedbedoelde politieke wensen hebben soms tegengestelde effecten, ziet RVO. RVO is de uitvoeringsinstantie en het loket voor ondernemers voor een breed scala aan overheidszaken. Via RVO.nl konden bedrijven de afgelopen jaren bijvoorbeeld coronasteun aanvragen of tegemoetkomingen voor schade naar aanleiding van de watersnood in Limburg. Maar ook langlopende, meer reguliere regelingen zoals subsidie voor zonnepanelen of investeringsaftrek voor milieumaatregelen gaan via de site. Ondernemers houden zich vaak niet dagelijks bezig met het aanvragen van subsidies en zien in het brede aanbod van RVO door de bomen het bos soms niet meer.

Staatsblad 2022

-Wet van 22 augustus 2022 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 10-10-2022, Staatsblad 2022, nr. 384.

Staatscourant 2022

-Besluit van 3 oktober nr. 2022002150, houdende benoeming van P. Adema tot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 11-10-2022, Staatscourant 2022, nr. 26691.