Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU

Juni 2022

Vastgestelde EU-wetgeving:
-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1021 van de Commissie van 27 juni 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.
NL-wet-en regelgeving:

Staatsblad 2021: geen publicaties van belang.

Staatscourant 2021:
-Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 juni 2022, nr. WJZ/ 22217073, tot wijziging van het Instellingsbesluit Audit Committee LNV
27-06-2022, Staatscourant 2022, nr. 16949.

– Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 30 juni 2022, nr. 4068486 tot wijziging van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar in verband met enkele inhoudelijke wijzigingen met betrekking tot het boa beleid
30-06-2022, Staatscourant 2022, nr.17353.