Rauwe melk straks niet alleen bij boer maar ook bij lokale winkels verkrijgbaar

Het Kamerlid Bisschop van de SGP heeft eind juni een kamervraag gesteld aan minister Adema van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit om de mogelijkheden voor de verkoop van rauwe melk te vergroten. Nu mag het alleen nog rechtstreeks via de boer verkocht worden.

Op 29 augustus 2023 komt de minister met het antwoord dat dit mogelijk wordt.

Op basis van een BuRO-rapport over de zuivelketen en een aanvullend advies uit 2022 is een wijziging van de wettelijke bepalingen over rauwe melk in voorbereiding. Op 30 juni 2023 is een concept van deze wijziging van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen besproken in het Regulier Overleg Warenwet. De belangrijkste wijziging is dat rauwe melk van andere diersoorten dan koeien ook wordt geregeld. Voor alle rauwe melk gaat een maximale bewaarduur van 72 uur gelden en de melk moet regelmatig op de aanwezigheid van bacteriën worden onderzocht. Door deze extra maatregelen die de veehouder moet treffen is een verruiming van de afzetmogelijkheden van diepgevroren rauwe melk mogelijk. De verkoop van diepgevroren rauwe melk in plaatselijke winkels en het verzenden ervan aan de consument wordt toegestaan. Hieronder vallen plaatselijke verkooppunten zoals  boerderijwinkels en detailhandel.

De verkoop via andere verkooppunten geldt niet voor gekoelde melk

Deze verruimde afzetmogelijkheden gelden niet voor gekoelde rauwe melk. Het gaat om de distributie van boerenproducten. Dit kan via afhaalpunten maar de melk mag niet gedistribueerd worden via andere distributiepunten dan die van de melkveehouder zelf. De distributie via andere distributiepunten valt niet onder het begrip van plaatselijke detailhandel en blijft onder de nieuwe regels verboden. De nieuwe regels voor de consumentenverkoop van rauwe melk worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.