Bestrijdingsmiddelen: bijna 98% van ons voedsel voldoet aan de norm

De Europese Unie wil af van het gebruik van pesticiden in de landbouw. De EFSA heeft mede daarom een uitgebreid onderzoek gedaan naar residuniveaus in een selectie van veelgebruikte voedingsmiddelen. Hieruit blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de aangetroffen hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in ons voedsel een probleem vormt voor de gezondheid van de consument.

In de Europese Unie zijn in 2021 in totaal 87.863 voedselmonsters verzameld. Uit analyse van de resultaten blijkt dat 96,1% van de monsters binnen de wettelijk toegestane niveaus viel. Voor de subset van 13.845 monsters die werden geanalyseerd als onderdeel van het door de EU gecoördineerde controleprogramma (EU MACP), viel 97,9% binnen de wettelijke limieten. De EU MACP analyseert willekeurig verzamelde monsters van 12 voedingsproducten. Voor 2021 waren dat aubergines, bananen, broccoli, gekweekte paddenstoelen, grapefruits, meloenen, paprika’s, tafeldruiven, olijfolie van eerste persing, tarwe, rundervet en kippeneieren.

Resultaten residuen voedselmonsters 2021

  • 58,1% (8.043 monsters) bleek vrij te zijn van kwantificeerbare niveaus van residuen.
  • 39,8% (5.507) bevatte een of meer residuen in concentraties onder of gelijk aan toegestane niveaus (bekend als maximale residuniveaus of MRL’s).
  • 2,1% (295) bevatte residuen die de toegestane niveaus overschreden.

Elke drie jaar wordt dezelfde selectie producten bemonsterd, waardoor opwaartse of neerwaartse trends kunnen worden vastgesteld.

Het totale percentage residuen van bestrijdingsmiddelen dat de MRL overschreed, steeg van 1,4% in 2018 tot 2,1% in 2021. Exclusief grapefruits bedroeg het gemiddelde overschrijdingspercentage van de MRL 1,4% in 2021, hetzelfde als in 2018. In 2021 vestigden de lidstaten de aandacht op de hogere aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in grapefruits geïmporteerd van buiten de EU en in hetzelfde jaar verhoogde de Europese Commissie de grenscontroles.

De gedetailleerde resultaten van de controleprogramma’s zijn beschikbaar op de EFSA-website als doorzoekbare grafieken en tabellen, waardoor de gegevens toegankelijker worden voor niet-specialisten.

Naast de geharmoniseerde en vergelijkbare gegevens die zijn verzameld in het kader van het door de EU gecoördineerde programma (EU MACP), bevat het jaarverslag van de EFSA ook gegevens die zijn verzameld als onderdeel van nationale controleactiviteiten die worden uitgevoerd door individuele EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland.

De resultaten van de monitoringprogramma’s zijn een waardevolle informatiebron voor het schatten van de blootstelling van EU-consumenten via de voeding aan residuen van bestrijdingsmiddelen.

De EFSA voerde een risicobeoordeling voor de voeding uit als onderdeel van haar analyse van de resultaten. Dit jaar is ook voor het eerst een proefprobabilistische beoordeling van een subset van stoffen geïntroduceerd. Het meest recente rapport van de EFSA over residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel in de Europese Unie is nu beschikbaar.

Rapport: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7939