Blauwtong in Nederland

Sinds september 2023 zijn er besmettingen met het blauwtongvirus vastgesteld. De laatste keer dat dit virus in Nederland voorkwam was in 2009.

Bekijk hieronder de kaart met aantal blauwtongbesmettingen per woonplaats. De kaart wordt wekelijks ververst. Kaart blauwtongbesmettingen per woonplaats

Meldplicht blauwtong

Er geldt een meldplicht voor blauwtong. Veehouders of dierenartsen dienen het te melden als ze vermoeden dat hun dieren mogelijk blauwtong hebben.

Bij andere diersoorten, zoals schapen, melkgeiten en runderen, heeft de dierhouder 2 opties om aan de meldplicht te voldoen:

  1. De dierenarts maakt bij een vermoeden van een besmetting gebruik van EW-diagnostiek (uitsluitingsdiagnostiek). Hierbij wordt bloed afgenomen bij de dieren en deze monsters worden naar Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gestuurd, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). De dierenarts maakt hierbij gebruik van een monsterformulier. Het nemen van de monsters heeft geen consequenties voor het bedrijf. Het bedrijf gaat niet op slot én er worden geen laboratoriumkosten in rekening gebracht.
  2. De veehouder besluit, in overleg met de eigen dierenarts, om geen bloedonderzoek te doen. De veehouder of de eigen dierenarts moet de verdenking van blauwtong wel melden bij de NVWA. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het meldformulier voor blauwtong.

In de Meldwijzer Dierziekten kan je per diersoort zien welke meldprocedure van toepassing is.

Hoe kan je blauwtong bij dieren herkennen?

Alleen bij dieren die erg ziek zijn kleurt de tong blauw. Andere symptomen van blauwtong zijn:

  • hoge koorts
  • veel speeksel aanmaken, kwijlen
  • zwelling van de kop, ook van tong en lippen
  • pijn en ontsteking van de kroonrand bij de hoeven
  • niet meer eten
  • veel liggen
  • kreupel lopen
  • met een bolle rug staan om de pijn in de poten te verlichten

Als gevolg van deze symptomen kunnen dieren overlijden. Vooral schapen hebben veel last van de ziekte. Infecties bij andere dieren zoals runderen en geiten verlopen vaak met minder ernstige verschijnselen. Besmette runderen hebben vaak wel veel virus in het bloed en het virus blijft ook langer in het bloed. Daardoor is er meer risico dat runderen het virus verspreiden.

Gevolgen voor transport binnen de EU

Sinds 5 september 2023 heeft Nederland geen vrijstatus meer voor blauwtong. Dit kan effect hebben op verplaatsing binnen de EU of de export van dieren en dierlijke producten. De regels per land en product of dier staat in de NVWA-exportassistent.

Bron: NVWA