EFSA: Toename Afrikaanse varkenspest in 2023

In 2023 werden 14 lidstaten van de EU getroffen door Afrikaanse varkenspest (AVP). Dit veroorzaakte 5x zoveel uitbraken bij tamme varkens vergeleken met het jaar ervoor. Dit staat in het laatste jaarlijkse epidemiologische rapport dat de EFSA op 16 mei 2024 heeft gepubliceerd.

Kroatië en Roemenië meldden 96% van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest

Voor tamme varkens was er in 2023 het grootste aantal uitbraken van Afrikaanse varkenspest (AVP) sinds 2014. Kroatië en Roemenië meldden 96% van het totale aantal uitbraken (1.929). Het aantal uitbraken bij wilde zwijnen is in 2023 met 10% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het virus werd voor het eerst geïntroduceerd in Zweden en Kroatië en verspreidde zich naar nieuwe gebieden in Italië. Het verscheen ook opnieuw in Griekenland na een pauze van twee jaar. Duitsland, Hongarije en Slowakije zagen de epidemiologische situatie in hun land verbeteren en het aantal uitbraken van wilde zwijnen daalde.

Advies: passief toezicht Afrikaanse varkenspest

De deskundigen van de EFSA bevelen passief toezicht aan, inclusief het zoeken en testen van karkassen van wilde zwijnen, in plaats van actief toezicht, inclusief het testen van gejaagde wilde zwijnen voor de detectie van uitbraken van AVP. Passief toezicht, in het bijzonder het opmerken van klinische symptomen van de ziekte, blijft ook in varkenshouderijen de belangrijkste manier om AVP op te sporen. Daarom spelen boeren en dierenartsen een bijzonder belangrijke rol bij het melden van verdachte gevallen. In oktober 2024 zal de EFSA een wetenschappelijk advies uitbrengen waarin de risicofactoren voor het ontstaan, de verspreiding en de persistentie van het AVP-virus in wilde zwijnenpopulaties en bij tamme varkens worden herzien.

Rapporten:

Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2023

Survival of African swine fever virus in feed, bedding materials and mechanical vectors and their potential role in virus transmission