EU kondigt nieuwe wetgeving aan voor planten en dieren

De AGRI-commissie van het Europees Parlement kwam 24 april 2023 bij elkaar om te praten over de nieuwste ontwikkelingen omtrent voedselzekerheid en duurzaamheid.

Volgens hen moeten we rekening houden met een mogelijke voedselonzekerheid. Dit komt omdat de oorlog in Oekraïne, de pandemie en de gevolgen van klimaatverandering de kwetsbaarheden in onze voedselketen hebben blootgelegd.

Door de klimaatveranderingen hebben we te maken met droogtes, overstromingen, bosbranden en mede daardoor stijgende prijzen. De AGRI-commissie zegt dat het voedselsysteem van de EU overbelast is en garandeert tegelijkertijd voedselzekerheid met een duurzaam voedselsysteem. En dat vereist visie, planning en actie waarbij we moeten samenwerken.

Steun boeren noodzakelijk

Ons voedselsysteem in de Europese Unie met boeren en voedselverwerkende bedrijven moet beter bestand zijn tegen crises. Met minder afhankelijkheid van pesticiden en kunstmest. Daarom zal geïnvesteerd moeten worden in andere (innovatieve) wijzen van landbouw om efficiëntie te garanderen. Een fundamenteel principe van de “Van boer tot bord”-strategie is dat deze verandering alleen bereikt kan worden in samenwerking met boeren. De commissie is zich daar terdege van bewust. Daarom zal men naar boeren blijven luisteren, hen steunen en nauw met hen samenwerken.

De boeren worden ondersteund via het gemeenschappelijk landbouwbeleid en andere beschikbare instrumenten om ook marktkansen voor hen te creëren.

Genomische technieken voor planten

De EU wil de gezondheid van dieren en planten bevorderen, volgens een One Health-benadering. ‘One Health’ is een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren.  Er komt een nieuw wetsvoorstel voor planten die zijn geproduceerd met bepaalde nieuwe genomische technieken (moleculaire veredelingstechnieken voor het wijzigen van genetisch materiaal). Planten geproduceerd met nieuwe genomische technieken kunnen duurzaamheid ondersteunen. Dit is door wetenschappelijk onderzoek (EFSA) onderbouwd.

Het zal op drie pijlers worden gebouwd:

  1. Handhaving van hoge veiligheidsnormen
  2. Verduurzamen door innovatie
  3. Concurrentievermogen landbouw versterken

Met de nieuwe regelgeving wil de EU landbouwers, onderzoekers en de industrie de weg van genomische technieken op duwen. Het voorstel voor een verordening over duurzaam gebruik van pesticiden is al besproken. Met de nieuwe wetgeving kan plantaardig en bosbouwkundig teeltmateriaal aangepast worden aan wetenschappelijke en technische ontwikkelingen om de duurzaamheids- en biodiversiteitsaspecten ervan te versterken. Dit zal bijdragen aan het concurrentievermogen en de transitie naar een duurzamere voedselproductie.

Dierenwelzijn: geleidelijk afschaffen kooien

De EU komt met een nieuw pakket wetgevingsvoorstellen over dierenwelzijn op boerderijen, tijdens het vervoer, bij het slachten en over dierenwelzijnsetikettering. Met dit pakket wordt voldaan aan nieuwe wetenschap, het verhogen van dierenwelzijnsnormen en meer duurzaamheid voor zowel boeren als milieu. Hiermee wordt ook ingespeeld op het Europees burgerinitiatief, “End the Cage Age”. Als reactie daarop zal het pakket bepalingen bevatten om het gebruik van kooien in de landbouw geleidelijk af te schaffen en uiteindelijk te verbieden. Het zal ook soortspecifieke regels bevatten voor bijvoorbeeld melkkoeien, katten en honden die voor economische doeleinden worden gefokt, en voor het bedwelmen van gekweekte vis op moment van doden.

Er zal gezorgd worden voor een evenwichtige overgang, waarbij ook rekening wordt gehouden met de gevolgen voor landbouwers. Landbouwers krijgen de nodige tijd om hun praktijken aan te passen en de ondersteuningsmogelijkheden die het gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt, met inbegrip van ecoregelingen.

Bron: European Commission – DG SANTE