EU: Welzijn varkens op de boerderij verbeteren

Om het welzijn van gehouden varkens te verbeteren, mogen er geen kooien meer worden gebruikt en moet het couperen van staarten worden afgeschaft. De EFSA komt met deze maatregelen naar aanleiding van een nieuw wetenschappelijk rapport. Hierin identificeert de EFSA gevaren waaraan de varkens worden blootgesteld met de gevolgen voor hun welzijn. Zij bevelen maatregelen aan om deze te voorkomen of te verminderen. De beoordeling biedt een wetenschappelijke basis voor de lopende herziening van de dierenwelzijnswetgeving van de Europese Unie.

Vermijd het gebruik van kooien

EFSA beveelt aan dat zeugen die op het punt staan te werpen en lacterende zeugen in kraamhokken worden gehuisvest in plaats van kraamhokken te gebruiken. Tijdelijke kraamhokken zijn nadelig voor het welzijn van de zeug.

Vermijd het couperen van staarten

Wat is staartcouperen? Staart couperen is het amputeren van een deel van de staart om staartbijten te voorkomen. Staartbijten is abnormaal gedrag van varkens wanneer niet aan hun welzijnsbehoeften wordt voldaan en dit moet worden voorkomen.

Hoe kan staartbijten worden voorkomen?

  • Verhoog de minimale ruimtetoelage
  • Zorg voor verrijkingsmateriaal
  • Zorg voor de juiste voeding
  • Zorg voor correcte ventilatie en concentratie van gassen
  • Zorg ervoor dat de gezondheid van varkens prioriteit heeft op de boerderij
  • Verbeter de vloerkwaliteit

 

Goede praktijken op het gebied van dierenwelzijn bevorderen niet alleen het intrinsieke dierenwelzijn, maar helpen ook om dieren gezonder te maken. Dit is van belang voor een veilige voedselketen gezien de nauwe banden tussen dierenwelzijn, diergezondheid en door voedsel overgedragen ziekten (de principes van One Health).

 

Bron: EFSA