Nieuwe regels voor diervervoer over zee niet afdoende

Op 17 februari 2023 heeft de Europese Commissie (EC) een uitvoeringshandeling en een gedelegeerde handeling aangenomen om de inspecties en officiële controles op veeschepen te vergemakkelijken.

De wetten regelen het vastleggen, opslaan en het delen van officiële controlegegevens, rampenplannen in geval van nood en de goedkeuring van vaartuigen over minimumeisen die gelden voor het vervoer van dieren over zee.

Maar de nieuwe bepalingen lijken vooral administratieve lacunes aan te pakken. En zorgen niet voor een betere bescherming van dieren tijdens lange zeereizen.

De nieuwe regels schrijven voor dat schepen moeten worden geïnspecteerd door een team van experts (een officiële dierenarts en een maritiem expert), maar zeggen niets over de grondigheid van de inspecties. Slechts 6% van de 78 door de EU goedgekeurde veeschepen zijn speciaal gebouwd om dieren te vervoeren, en in de periode 2019-2020 werden 2.504 gebreken geconstateerd.

Wat ook nieuw is dat er een officiële dierenarts aanwezig moet zijn tijdens de eerste reis van een erkend vaartuig. Daarnaast zijn er minimumeisen gesteld voor controleposten bij de uitgangen van de zeehavens. Maar als een extra deel van de reis over de weg wordt gepland, blijven de controles tijdens aankomst, lossen en andere transportfasen na aankomst afwezig.

Op dit moment wordt de vervoersverordening herzien door de Europese Commissie en eind van dit jaar wordt een nieuw voorstel verwacht.

Lees verder: https://www.eurogroupforanimals.org/news/new-rules-transport-sea-are-ignoring-problem