Nieuwe strenge eisen voor alternatieve ontsmettingsmethoden in België

De FAVV in België heeft een nieuwe omzendbrief gepubliceerd over alternatieve systemen voor het ontsmetten van gereedschappen met uitzonderlijk strenge eisen.

Volgens verordening (EG) nr. 853/2004 moeten slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees beschikken over de nodige voorzieningen om gereedschap te ontsmetten met heet water van ten minste 82 °C of over een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect. 

Alternatief systeem

Als bedrijven een alternatief ontsmettings-systeem (bv. een chemische of een fysische methode) gebruiken, is een voorafgaandelijke goedkeuring door het FAVV noodzakelijk. En moet een onderbouwd dossier ingediend worden die beoordeeld wordt door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.

Bij de aanwezigheid van voldoende schoon en ontsmet gereedschap (wisselen indien nodig), moet minimaal aan de volgende eisen worden voldaan:

– Vervuild gereedschap moet duidelijk worden gescheiden van schoon gereedschap om kruisbesmetting te voorkomen en moet schoon blijven tot het moment van gebruik.

– Er moet een corrigerende of preventieve maatregel worden voorzien in het HACCP-systeem voor als er onverhoopt onvoldoende schoon gereedschap aanwezig is.

Uitgebreide verificatie vereist

Het dossier zal worden beoordeeld door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.  Hierin staat onder andere een exacte beschrijving van de met alle relevante technische gegevens (inwerkingstijd, temperatuur, chemische samenstelling en concentratie van gebruikte producten).

Na goedkeuring men de werkwijze gedetailleerde beschrijven en opnemen in het HACCP-systeem. Opvallend is dat er een zeer strenge en uitgebreide verificatiemethode wordt vereist met maandelijkse agarcontroles en vastgelegde normen voor Totaal aeroob kiemgetal, Enterobacteriaceae en Salmonella.  Dit mag dus niet door een eigen gevarenanalyse bepaald worden. 

Eisen Nederland minder streng

In Nederland mogen alternatieve ontsmettingswijzen gewoon gebruikt worden. In het werkvoorschrift van de NVWA heeft men het  alleen over slachterijen en uitsnijderijen.

De richtlijnen richten zich op de specifieke gebruiksvoorschriften van het middel. Deze moeten exact opgevolgd worden volgens de beschrijving in de toelatingsakte van het Ctgb. Ook moet het gebruik beschreven zijn in het HACCP-systeem van het bedrijf volgens specifieke eisen. Maar de verificatiemaatregelen mag men gelukkig zelf bepalen a.d.h.v. een risico-analyse.

Bron: Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap met alternatieve methoden voor heet water van ten minste 82°C in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees, FAVV – 31/10/2023