Nieuw infoblad NVWA: I&R runderen

De NVWA heeft een nieuw infoblad uitgebracht voor de identificatie en registratie (I&R) van runderen. Om snel te kunnen handelen bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid zijn er  regels voor de I&R van dieren. Zo moeten runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen, maar ook honden geregistreerd worden met een (oor)merk of chip. Pluimvee en broedeieren hoeven alleen geregistreerd te worden als deze bedrijfsmatig gehouden worden.

Een rund voldoet aan de Europese (en aanvullende Nederlandse voorschriften) als het herkenbaar is gemerkt met een uniek levensnummer en als de registratie de traceerbaarheid van het dier garandeert.

Er zijn gele en groene oormerken voor runderen. In een set van gele oormerken kán elektronica zitten, een set van groene merken móet een elektronisch deel bevatten. Voor beide typen merken geldt dat de naam, code of logo van het ministerie (EZ of LNV) erop staat, het levensnummer/de identificatiecode erop is op geprint bestaande uit de landcode NL of 528 gevolgd door 9 (geel) of 12 (groen) cijfers. Het laatste cijfer is het controlegetal. Het werknummer wordt groter afgedrukt.

Een houder heeft het recht om fouten te herstellen. De houder kan aan- en afvoermeldingen tot 9 kalenderdagen na de gebeurtenis zelf wijzigen bij RVO. Voor export-, geboorte-, dood-, (nood)slachten importmeldingen is de termijn 7 kalenderdagen. Na die 7 of 9 dagen, moet het herstel bij RVO aangevraagd worden.

Zie verder: K-VKE-I&R-ID01 Informatiedocument identificatie en registratie runderen | Voorschrift | NVWA