NVWA: Jaarbeeld 2022 gepubliceerd

Op 22 juni 2023 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar Jaarbeeld 2022 gepubliceerd. Hierin vertelt de NVWA, zoals elk jaar, over de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarnaast legt de NVWA verantwoording af over de resultaten van het werk.

Samen verantwoordelijk

Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA, geeft aan dat er voor het toezicht veel wordt samengewerkt met beleidsmakers, ngo’s en koplopers in het bedrijfsleven. Dus ook met de vleessector om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving. Voor het bedrijfsleven de taak om goed voor hun dieren te zorgen en overtredingen op het gebied van dierenwelzijn tegen te gaan. Daar wil de NVWA zich hard voor maken.

Maatschappelijke belangstelling

De NVWA heeft in 2022 projecten gedraaid, inspecties uitgevoerd en overtredingen geconstateerd. Zo werden er met behulp van nieuwe opsporingstechnieken medicijnresten in rundvlees gevonden, hebben ze koffers met in totaal 105 kilo glasaal in beslag genomen en zijn er boetes gegeven bij fraude met mest. Verder nam de NVWA ruim 500 kuub fout hout in beslag en waarschuwde ze voor levensgevaarlijke harddrugs in champagne. Daarnaast werden er veel publiekswaarschuwingen gepubliceerd. Allemaal onderwerpen die maatschappelijk volop in de belangstelling staan.

Technische innovatie

De wereld verandert en het toezicht verandert mee. Naast reguliere inspecties kijkt de NVWA voortdurend naar nieuwe en andere toezichtinstrumenten om risico’s te verminderen en naleving te bevorderen. Zo heeft de NVWA in 2022 een app ontwikkeld waardoor inspecteurs onder andere geografische informatie krijgen over broedplaatsen van tijgermuggen. Verder zijn er drones ingezet bij inspecties van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor de pilot cameratoezicht in slachthuizen heeft de NVWA de publieksprijs ‘Innovatieprijs Toezicht 2022’ gewonnen.

Veranderende maatschappij

In 2022 heeft de NVWA extra middelen gekregen om de organisatie te versterken, om naleving van wet- en regelgeving te blijven stimuleren en in te grijpen daar waar dat nodig is. Ook de NVWA ziet dat de samenleving steeds meer betrokken is en over de schouder meekijkt. Het zorgt ervoor dat de NVWA het werk zichtbaar, open en transparant maakt. Daarom geven we helderheid waarom wij bepaalde keuzes maken om het toezicht op de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, het dierenwelzijn en de bescherming van de natuur te waarborgen. En geven we inzicht met welke middelen en mogelijkheden de NVWA dit werk goed kan doen.

Bron: NVWA in 2022: de wereld verandert en het toezicht verandert mee | Nieuwsbericht | NVWA