Gevallen Afrikaanse varkenspest (AVP) verder gestegen in Duitsland, West-Polen en Rusland

De teller van geregistreerde AVP gevallen aangetroffen bij wilde zwijnen is deze week gestegen tot 4.326. Zeven nieuwe gevallen werden aangetroffen in de deelstaat Brandenburg en dan met name in de regio’s Spree-Neisse. De overige in de deelstaat Saksen en meer specifiek in de regio Bautzen.

Sinds augustus 2022 kampt Rusland met een toenemend aantal uitbraken van Afrikaanse varkenspest. Vooral grote bedrijven, zoals de grootste varkensvleesproducent van Rusland, Miratorg, zouden zijn getroffen. Ettelijke duizenden varkens werden al geruimd. Een mogelijke oorzaak is de opmars van het houden van enkele varkens in de achtertuin ten gevolge van de slechte economische situatie door de westerse sancties.

Sinds de tweede helft van dit jaar breidt de AVP zich in Rusland opnieuw aanzienlijk uit. Volgens Pig Progress treft het gevreesde virus vooral grotere varkensbedrijven. Begin augustus registreerde de Russische veterinaire dienst Rosselhoznadzor een AVP-uitbraak op een grote varkenshouderij. Sindsdien werden circa 40 nieuwe gevallen geregistreerd.

 

Wageningen test drie vaccins tegen vogelgriep

Wageningen Bioveterinary Research onderzoekt de werking van drie vaccins tegen vogelgriep. ‘Voordat vaccins kunnen worden gebruikt in de pluimveehouderij is meer informatie nodig over de effectiviteit’, legt WBVR-vogelgriepexpert Nancy Beerens uit.

De eerste vaccinproef vindt plaats in de onderzoeksfaciliteiten in de High Containment Unit van WBVR. Het is een onderzoek dat wordt uitgevoerd samen met Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, Royal GD en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Er worden vaccins getest van drie verschillende farmaceuten. Deze eerste proef die al is gestart, gebeurt met groepjes van tien leghennen. Ze worden als eendagskuiken gevaccineerd (bij twee typen vaccins) of op twee weken leeftijd

 Als de hennen acht weken oud zijn, wordt de helft hiervan bewust besmet met het vogelgriepvirus. Vervolgens komen de hennen weer bij elkaar. Zie verder: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/29/wageningen-test-drie-vaccins-tegen-vogelgriep

 

Vogelgriep bij zeevogels zorgt nu ook voor snelle verspreiding

Met de vogelgriep hebben we al langer te maken, maar nu zijn er voor het eerst ook zeevogels getroffen door het virus. Onderzoekers maken zich zorgen, want de verspreiding van het virus gaat snel en een mutatie zou gevaarlijk kunnen worden voor de mens.

Ophokplicht vanwege vogelgriep opnieuw landelijk ingevoerd

De landelijke ophok- en afschermplicht voor houders van pluimvee en andere vogelsoorten wordt opnieuw in heel Nederland ingevoerd. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege het groeiende aantal vogelgriepgevallen werd oktober vorig jaar een ophokplicht ingevoerd. Die werd eind juni 2022 deels ingetrokken in gebieden waar op dat moment sinds mei geen uitbraken meer waren geweest en waar geen besmette wilde vogels werden gevonden. Toch bleef het virus rondgaan bij vooral grotere pluimveebedrijven en werden veel dieren gedood op en in de buurt van bedrijven waar besmettingen werden geconstateerd.

Nu wordt het landelijk opnieuw ingevoerd vanwege een toename van het aantal besmettingen in september en uit angst voor meer besmettingen bij wilde vogels. De maatregel om vogels binnen te laten geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders.

“Ik realiseer mij dat dit voor de betrokken pluimveehouders weer een extra tegenvaller is”, zegt landbouwminister Adema. “Het hoge aantal besmettingen maakt helaas duidelijk dat extra voorzorg nodig is.” Zie Kamerbrief:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/10/05/kamerbrief-instellen-landelijke-ophok–en-afschermplicht-ten-behoeve-van-preventie-hoogpathogene-vogelgriepbesmettingen-bij-pluimvee

 

Vogelgriep treft medewerker Spaans pluimveebedrijf

Een medewerker van een pluimveebedrijf in de Spaanse provincie Guadalajara is ziek geworden na blootstelling aan het vogelgriepvirus.

Bij de pluimveehouderij werd in september 2022 een verhoogde sterfte onder de hennen geconstateerd. Toen daadwerkelijk vogelgriep werd vastgesteld, werden de ruim 600.000 legkippen geruimd, bericht het Spaanse persbureau EFE.Volgens Spaanse media hoefde de man niet te worden opgenomen in het ziekenhuis en is hij inmiddels niet meer positief. De andere medewerkers van het pluimveebedrijf hebben negatief getest. Dit is het is eerste humane vogelgriepgeval in Spanje. In het Verenigd Koninkrijk raakte begin januari 2022 een hobbyboer besmet met het vogelgriepvirus.