In Memoriam Henk Rosendal

Op 15 november is plotseling onze collega Henk Rosendal overleden. Henk was drs. in de diergeneeskunde en sinds 2005 aangesloten bij Maatschap Condor Consultancy. Een absolute expert in wet- en regelgeving.  Hij heeft les gegeven aan diverse generaties toezichthoudende dierenartsen die voor de overheid gingen werken. Het (her)schrijven van lesboeken, bijhouden van wet- en regelgeving over diertransport en het lesgeven aan veetransporteurs  was zijn liefhebberij en expertise. Niet zelden voorzag hij ons van nieuwe informatie over dierziektes, dierenwelzijn en de politieke actualiteit binnen de vleessector. Henk heeft jarenlang de nieuwsbrief van Condor Consultancy gevuld. Die bijdrage is onvervangbaar.​