ISO voegt klimaatverandering toe aan alle managementsystemen

Op 23 februari 2024 heeft ISO klimaatverandering aan alle managementsysteemnormen toegevoegd.  Hiermee is klimaatverandering een verplicht onderdeel geworden van 31 systeemnormen zoals ISO 22000, 9001 en 14001.  Dit is een uitvloeisel van de door ISO ondertekende London Declaration waarmee zij zich committeert om via internationale normen bij te dragen aan het tegengaan van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. De wijzigingen zijn bij publicatie direct geldend geworden.  

Wijzigingen ISO

4.1 De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt (issue) is.

4.2 En relevante belanghebbenden kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering. Hiermee is klimaatverandering een verplicht onderdeel geworden van de contextanalyse.

De nieuwe eis in 4.1 en de opmerking in 4.2 zijn onderdeel van de Harmonized Structure. Doel hiervan is dat de aandacht voor klimaatverandering in elk van de bestaande en te ontwikkelen managementsysteemnormen op basis van de HS op eenzelfde wijze wordt opgenomen.

Webinar ISO klimaatverandering

Op 4 maart 2024 heeft men in een webinar de wijzigingen met klimaatverandering toegelicht. Hierin zijn veel vragen beantwoord. Dick Hortensius: “Deze nieuwe amendementen zorgen ervoor dat steeds meer bedrijven zich bewust worden van de impact van klimaatverandering.” De sheets van het webinar zijn  hier te downloaden.

Bron: https://www.nen.nl/klimaatverandering-managementsystemen