Landbouwminister Henk Staghouwer stapt op

De ChristenUnie-minister heeft zijn ontslag aangeboden aan de koning, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Staghouwer is de eerste bewindsman van het vierde kabinet-Rutte die vertrekt.

Staghouwer schrijft in een korte verklaring dat hij het afgelopen weekend tot de conclusie kwam dat hij zichzelf niet ziet als de juiste persoon om leiding te geven aan “de grote opgaven” die er zijn op zijn departement.

“Ik treed om deze reden af als minister van Landbouw”, aldus Staghouwer.

Minister Carola Schouten (Armoede, participatie en pensioenen) neemt de taken van Staghouwer over totdat er een vervanger is. Schouten, eveneens van ChristenUnie-huize, was landbouwminister in het vorige kabinet en kent zodoende het departement en de dossiers.

Staghouwer heeft een cruciale rol in het stikstofbeleid. Enerzijds was er de harde boodschap dat sommige boerenbedrijven niet langer kunnen voortbestaan vanwege de stikstofuitstoot vlakbij kwetsbare natuurgebieden.

Naast de stikstofproblematiek, kwam er nog eens bij dat Nederland onder de verantwoordelijkheid van Staghouwer zijn uitzonderingspositie rond het gebruik van extra dierlijke mest boven het Europees niveau heeft verloren. Hier gaan naar

verwachting zo’n 17.000 boeren een hoge prijs voor betalen. Ook voor de visserij leek de bewindsman alleen maar teleurstellingen te kunnen brengen.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/09/05/22424613bijlage-advies-buro-risicos-voor-mens-dier-en-natuur-in-de-visketen-30-juni-2022-rapport

 

Peiling KNS: Slagers zijn bezorgd over toekomst

Vanwege de gestegen inkoop- en energieprijzen maken veel slagers zich zorgen over de toekomst van hun onderneming. Dat meldt Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) na een peiling onder haar leden.

De hoge energie- en inkoopprijzen drukken zwaar op de exploitatiebegroting van veel slagers. Meer dan helft (53 procent) teert in op het eigen vermogen. De verwachting is dat dit aandeel toegaat nemen aangezien de prijzen voor

langere tijd zullen stijgen. Ook gezonde bedrijven hebben het moeilijk. Verschillende KNS-leden geven aan dat zij zich grote zorgen maken over de continuïteit van hun bedrijf.

KNS: “Het advies voor nu is om kritisch te blijven kijken naar mogelijkheden om kosten en energie te besparen, jouw bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten en goed op jouw cijfers te (blijven) sturen. Blijf kijken naar energiebesparende maatregelen, naar prijzen bij de inkoop bij jouw leveranciers en kijk goed of wat je zelf maakt ook voldoende oplevert.”

Bron: Vleesmagazine

 

Minister Schouten zorgde er eigenhandig voor dat ‘minder vlees eten’ niet in klimaatcampagne kwam

Vlees eten is slecht voor het milieu. In een klimaatcampagne is het dus logisch om te adviseren om minder vlees te eten, naast bijvoorbeeld korter douchen of minder voedsel verspillen. Maar dat ging er bij toenmalig landbouwminister Carola Schouten niet in.

Een jaar geleden werd al bekend dat de ministeries van Economische Zaken en LNV het advies om minder vlees te eten uit de campagne ‘Iedereen doet wat’ hadden geschrapt. Maar uit nieuwe documenten die Wakker Dier opvroeg op basis van de Wet open overheid (vroeger WOB) blijkt dat dit op strikt bevel van minister Schouten gebeurde.

“Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden, maar wordt niet uitgewerkt of opgepakt”, schrijft een ambtenaar in een intern bericht.

Social media

De minister bemoeide zich zelfs persoonlijk met berichten over de campagne op sociale media, zo gevoelig was het onderwerp voor haar. Ze was ook bezorgd over een stuk in de Telegraaf dat vraagtekens zette bij een verminderde vleesconsumptie. “De minister reageerde dat ze zich had verbaasd over de thema’s die er waren genoemd over landbouw: voedselverspilling en eiwitten/minder vlees. Ze verwees naar De Telegraaf van de afgelopen dagen en stelde dat het onderwerp eiwitten eigenlijk alleen maar schadelijk kan zijn voor het klimaatakkoord”, schrijft een ambtenaar. Uiteindelijk staat er op de website van de campagne wel dat het beter is om meer noten en peulvruchten te eten in plaats van vlees.

CO2-uitstoot vlees

Hoeveel beter dat is voor het milieu? Het scheelt gigantisch. Een kilo rundergehakt veroorzaakt 19,4 kilo CO2-uitstoot, een kilo peulvruchten maar 1 kilo. Ook kip veroorzaakt nog altijd bijna 7 keer zoveel CO2-uitstoot als peulvruchten, maar lamsbout is het aller ergst valt te lezen bij de NOS: een kilo lamsvlees leidt tot meer dan 50 kilo CO2-uitstoot. Om nog maar te zwijgen over dat het zielig is voor het lammetje.

Bron: NOS

 

Kamerbrief over het tegengaan van voedselverspilling

Minister Staghouwer (LNV) nformeert de Tweede Kamer over de Invulling van de motie over de ambitie voor het tegengaan van voedselverspilling. Het gaat om het uitbreiden van de Farm to Fork-strategie naar de volledige voedselketen. De motie is van de Kamerleden Grinwis (CU) en Boswijk (CDA).

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/09/02/invulling-van-de-motie-van-de-leden-grinwis-en-boswijk-over-de-ambitie-voor-het-tegengaan-van-voedselverspilling-in-de-farm-to-fork-strategie-uitbreiden-naar-de-volledige-voedselketen

 

Staghouwer gaat in op voedselzekerheidsvraagstuk en de ecoregelingen

Minister Staghouwer (LNV) deelt de verwachte agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad van 14-16 september met de Tweede Kamer.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/08/31/geannoteerde-agenda-informele-landbouw-en-visserijraad-14-16-september-in-praag

en https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/08/16/doorrekening-nieuw-scenario-ecoregeling

 

Integrale ketenanalyse (IKA) van de visketen

Minister Staghouwer informeert de Tweede Kamer mede namens minister VWS over de Integrale ketenanalyse (IKA) van de visketen. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/09/05/integrale-ketenanalyse-ika-van-de-visketen

en https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/09/05/22424613bijlage-advies-buro-risicos-voor-mens-dier-en-natuur-in-de-visketen-30-juni-2022-rapport

en https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/05/01/22424613bijlage-rapport-nvwa-iod-fraudebeeld-visserijketen-mei-2022

en https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/09/05/22424613bijlage-visiedocument-nvwa-de-visketen-in-beeld-rapport