Stichting Milieukeur roept kabinet op om kosten duurzaamheidskeurmerken te vergoeden

Stichting Milieukeur (SMK) roept het kabinet op om invulling te geven aan de aangenomen motie waarin wordt opgeroepen om boeren te vergoeden voor kosten die zij maken voor het voeren van een keurmerk.

SMK (ontwikkelaar en beheerder van het PlanetProof keurmerk) vindt dat het kabinet snel invulling moet geven aan de motie aangezien deze al in juni dit jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Deze motie verzoekt het kabinet om de kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming. Op dit moment worden de extra inspanningen van boeren en tuinders op het gebied van klimaat, stikstofreductie, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur & landschap en bodemvruchtbaarheid vaak niet of nauwelijks beloond. De overheid heeft er wel veel baat bij. Ook supermarkten hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zij moeten een hogere waarde toekennen aan duurzamer product en die marge ook uitbetalen aan de boer.

Volgens de Stichting kan het kabinet met een tegemoetkoming in de verduurzamingskosten een gelijk speelveld creëren voor boeren en tuinders die voldoen aan de duurzaamheidseisen van de topkeurmerken. Dat is in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken, maar nog steeds niet uitgevoerd, stelt SMK. De totale jaarlijkse directe kosten voor deelname Beter Leven (2 en 3 sterren), Biologisch, Demeter, EKO en On the way to PlanetProof schat SMK in op 30 miljoen euro. De keurkmerken helpen bij het verduurzamen van de Nederlandse landbouw vandaar de SMK vindt dat het kabinet een fractie van de miljarden budgetten voor verduurzaming van de landbouw zou moeten vrijmaken om boeren te vergoeden. Dröge: „Door een bedrag van 30 miljoen euro op te nemen in de rijksbegroting voor 2023 kunnen boeren en tuinders belangrijke stappen zetten in verduurzaming met hulp van de door Milieu Centraal erkende topkeurmerken. Zo hoeven zij niet op te draaien voor de extra kosten. De afspraken uit 2017 moeten nu eindelijk worden uitgevoerd.”

Ruim 2.000 boeren uit de plantaardige sector zijn aangesloten bij PlanetProof. In de melkveehouderij zijn dat ruim 800 ondernemers.

 

Energie-intensieve branches luiden de noodklok

Via de gezamenlijke campagne #laathetonsblijvenmaken luiden 17 energie-intensieve branches de noodklok en roepen zij de politiek op om op korte termijn hun ondernemers tijdelijk tegemoet te komen.

Een groot deel van de bedrijven in deze branches komt door de extreem gestegen energieprijzen ernstig in de financiële problemen en moet de productie afschalen of staken. De brancheorganisaties vragen de politiek om ondernemers tegemoet te komen om hen perspectief te bieden en te ondersteunen bij verdere verduurzaming. “Want die verduurzaming is op langere termijn de enige weg om energie-onafhankelijk te worden van Poetin én om onze bedrijven weer energiek te krijgen.”

Zie ook flyer:  https://www.evmi.nl/files/96b1ce2bf7233f7cc4c8bf5eff2793ba.pdf

 

 

Hoe veroveren insecten een plekje op ons bord met de eiwittransitie?

Dat kan met een smakelijke krekelburger, maar ook indirect door het voeren van insecten aan kippen en varkens of door met frass (insectenmest) gewassen te telen die wij eten. Tijdens dit event delen zeven verschillende partijen hun ervaringen en visie op de sector en lichten ze toe hoe insecten op ons bord komen.

Er zijn veel ontwikkelingen in de insectensector. Wat is er op dit moment gaande, wat is er mogelijk en wat is de toekomst? Hoe kan de sector verder worden gebracht? Verschillende invalshoeken in de insectensector laten zien wat er op dit moment allemaal al mogelijk is en hoe ondernemers verder kunnen komen. Het programma bestaat uit verschillende sprekers, diverse tafeldiscussies en een interactief centraal deel.

Zie: https://dutchfoodweek.nl/home/nl-nl/market/media/item/889/insecten-hoe-belanden-ze-op-ons-bord  en ook  de achtegronden en documenten vanwege een Wet Open Overheid-WOO-verzoek: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/woo-besluiten/2022/09/13/besluit-woo-verzoek-over-eiwittransitie

 

Wettelijke eisen rondom HACCP en allergenen verder aangescherpt

De rol van allergenen binnen HACCP is door deze Mededeling verder verduidelijkt. Allergenen zijn een gevaar dat binnen een HACCP plan beheerst moet worden door verschillende preventieve maatregelen. Schoonmaken om allergenen te beheersen wordt als voorbeeld genoemd van een maatregel welke normaal gesproken niet als CCP wordt aangemerkt, maar gezien moet worden als een basismaatregel binnen een voedselveiligheidssysteem. Deze basismaatregelen vallen onder Good Hygiene Practices (GHP) of de wat ruimere prerequisite programmes (PRP). Preventieve maatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van allergenen te voorkomen, horen dus thuis in de PRPs en passen eigenlijk niet in de gevarenanalyse van het proces. Zie:

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de uitvoering van systemen voor de beheersing van de voedselveiligheid bestaande uit goede hygiënepraktijken en op de HACCP-beginselen gebaseerde procedures, met inbegrip van de  bevordering/flexibilisering van de uitvoering in bepaalde levensmiddelenbedrijven.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0916(01)&from=NL