Nieuwe regels voor kunststof materialen en voorwerpen

Met de komst van de nieuwe verordening (EU) 2022/1616 zijn er nieuwe regels gekomen voor fabrikanten én gebruikers van gerecycled kunststof materialen en voorwerpen.

Het doel van de nieuwe verordening is om ervoor te zorgen dat alle routes voor het recyclen van kunststoffen voor de productie van materialen die in aanraking komen met levensmiddelen veilig zijn voor de consumenten en bij gebruik in levensmiddelenbedrijven. Hiervoor zijn een reeks uniforme regels opgesteld op het gebied van traceerbaarheid en decontaminatie.

Producenten van gerecyclede kunststoffen moeten alle processen en herkomst in een uitgebreid procesbeheerssysteem beschrijven en registreren waarop zij gecontroleerd worden. Voor gebruikers van deze materialen en voorwerpen zijn de regels ook uitgebreid.

Gebruik gerecyclede kunststofmaterialen en voorwerpen

Levensmiddelenbedrijven die gebruik maken van gerecyclede kunststofverpakkingen en voorwerpen die in direct contact komen met levensmiddelen moeten instructies geven aan klanten hoe ermee om te gaan.

In de handel moet van al deze materialen en voorwerpen een conformiteitsverklaring aanwezig zijn. Ook in de detailhandel moet men deze informatie hebben. Anders weet men niet welke informatie zij aan de klanten moeten verstrekken.

In de conformiteitsverklaring moeten tenminste de beperkingen en specificaties voor gebruik staan. De materialen en voorwerpen hebben een markering en moeten aan de volgende voorschriften voldoen:

  • zij worden geëtiketteerd, gebruikt en gereinigd volgens instructies fabrikant
  • zij worden uitsluitend gebruikt voor distributie, opslag, uitstalling en verkoop van de levensmiddelen waarvoor zij zijn bestemd
  • zij zijn niet verontreinigd met andere materialen of stoffen dan zijn toegestaan

Deze nieuwe richtlijnen dienen in het kwaliteitssysteem van het bedrijf opgenomen te worden. Indien gebruik gemaakt wordt van een hygiënecode gelden deze richtlijnen ook volgens de algemene HACCP-principes om verontreinigingsgevaar van de kunststof te voorkomen. Hier gaat het met name om de herbruikbaarheid en hervulbaarheid van verpakkingen voor bepaalde productgroepen in bijvoorbeeld de detailhandel en supermarkten.

Gevaren in verpakkingen en voorwerpen

  • Minerale oliën
  • Bisfenol A
  • Microplastics
  • Zware metalen

Bron: Omzendbrief met betrekking tot de uitvoering van verordening (EU) 2022/1616 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. FAVV, 19 februari 2024