Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 31

Juli 2022

Vastgestelde EU-wetgeving

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1234 van de Commissie van 18 juli 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1320 van de Commissie van 26 juli 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1325 van de Commissie van 28 juli 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

NL-wet-en regelgeving

Kamerbrief over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

11-07-2022: Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de acties die het kabinet in dit kader gaat uitvoeren en die er alle op zijn gericht de menselijke maat in en bij de toepassing van wetten en regels te bevorderen.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/documenten/kamerstukken/2022/07/11/kamerbrief-over-acties-kabinet-bevorderen-menselijke-maat-wetten-en-regels

Staatsblad 2022

-Wet van 13 juli 2022, houdende goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

18-07-2022, Staatsblad 2022, nr. 301.                                                

-Wet van 13 juli 2022, houdende goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

18-07-2022, Staatsblad 2022, nr. 302.

-Wet van 29 september 2021 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

29-07-2022, Staatsblad 2022, nr. 311.

Staatscourant 2022:

Geen publicaties van belang.