Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 41

September 2022

Vastgestelde EU-wetgeving

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1658 van de Commissie van 26 september 2022 tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1189 tot vaststelling van bepaalde noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Duitsland.

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1841 van de Commissie van 30 september 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1853 van de Commissie van 30 september 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten.

-Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1911 van de Commissie van 6 oktober 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

-Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1913 van de Commissie van 4 oktober 2022 tot vaststelling van bepaalde noodmaatregelen in verband met schapen- en geitenpokken in Spanje.

NL-wet-en regelgeving

Piet Adema volgt Henk Staghouwer op als minister van Landbouw

Piet Adema, oud-voorzitter van de ChristenUnie, wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Visserij. Adema volgt Henk Staghouwer op, die vorige maand opstapte. Hij vond zichzelf ‘niet de juiste persoon om leiding te geven aan de opgaven die er liggen’.

Adema zegt dat hij boeren de komende tijd ‘duidelijkheid, rust en zekerheid over de toekomst’ wil geven.

“Ik wil sámen met de sector werken aan toekomstbestendige landbouw, waar we de komende decennia mee vooruit kunnen. Mét oog voor natuur, klimaat en waterkwaliteit. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik weet zeker dat we als we goed samenwerken, we het dan ook echt aankunnen.”

Adema was eerder gedeputeerde van de provincie Friesland, waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en partijvoorzitter van de ChristenUnie. Momenteel is hij bestuurder en toezichthouder in de ondernemersbranche.

 

Staatsblad 2022:

-Besluit van 23 september 2022 tot wijziging van het Besluit diergezondheid en de vaststelling van de tarieven van de diergezondheidsheffing voor 2023.

30-09-2022, Staatsblad 2022, nr. 373.

 

Staatscourant 2022:

-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 september 2022, nr. WJZ/22476452, houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van vogelgriepmaatregelen in regio 10.

27-09-2022, Staatscourant 2022, nr.25336.

-Besluit Goedkeuring Producenten Organisatie Varkens tarieven aangewezen portaal Mijn POV 2021

28-09-2022, Staatscourant 2022, nr.25464.  

-Advies Raad van State inzake de Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren; Straatsburg, 13 november 1987 (Trb. 1988, 1)