Verplicht cameratoezicht voor Spaanse slachthuizen

In Spaanse slachthuizen moeten nu ook videocamera’s worden geïnstalleerd om het dierenwelzijn te bewaken. De ministerraad in Madrid heeft deze week een overeenkomstig koninklijk besluit aangenomen. De camera’s moeten ervoor zorgen dat het dierenwelzijn wordt verbeterd tijdens het lossen, stallen en bedwelmen, in alle Spaanse slachthuizen, inclusief mobiele systemen.

Bij het slachten van pluimvee en varkens moet de video ook vastleggen of dieren met tekenen van leven aan het slachtproces worden onderworpen. Het koninklijk besluit bevat tevens een verplichting om de gemaakte afbeeldingen op te slaan voor latere controles.

Spanje is momenteel het enige land in de Europese Unie dat camera’s in slachthuizen nodig heeft om het dierenwelzijn te bewaken. Groot-Brittannië voerde dit echter al in 2018 als toenmalig EU-lid, verplicht cameratoezicht in slachthuizen in. In Duitsland zijn er de afgelopen jaren initiatieven geweest, onder meer door de deelstaat Nedersaksen, om verplichte videobewaking in slachthuizen in te voeren. De implementatie is tot nu toe echter mislukt vanwege gegevensbescherming. In Nederland is minister Staghouwer van LNV bezig met een wetsvoorstel om intelligent cameratoezicht in slachthuizen en op verzamelplaatsen verplicht te stellen.

 

Duitse varkensslachterijen hebben onlangs eenzijdig contracten met varkenshouders beëindigd die leveren volgens het Initiative Tierwohl (ITW) omdat er vanuit de foodretail weinig vraag is naar vlees met meer dierenwelzijn. Ook in Nederland zijn er helaas soortgelijke voorbeelden. Annechien ten Have steekt haar nek uit met het 2 sterren Beter Leven-vlees, maar de consument wil niet betalen voor haar duurzame vlees. Tönnies heeft maximaal tien procent van de Initiative Tierwohl (ITW)-contracten opgezegd vanwege de lage vraag naar dierenwelzijnsvlees. Dat laat de slachterij desgevraagd weten.

 

Kleine paardenmarkten in Nederland krijgen het moeilijk

Er zijn in Nederland nieuwe regels gekomen voor de im- en export van paarden die ervoor zorgen dat de Nederlandse paardenmarkten een stuk minder aantrekkelijk zijn voor buitenlandse handelaren. Vooral de kleinere paardenmarkten merken de gevolgen. De kleinere paardenmarkten zullen verdwijnen, de grote blijven. Dat voorziet de Jo de Haar van de paardenmarkt in Bemmel. Jaap Mellema van de Zuidlaardermarkt stelt vast dat de grotere paardenmarkten beter uit de voeten kunnen met strengere regels dan de kleintjes.

Bericht op Landelijk Kennisnetwerk LEVENDE HAVE, zie: https://www.levendehave.nl/nieuws/kleine-paardenmarkten-verdwijnen-grote-blijven en https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/08/23/export-van-paarden-is-lastiger-geworden#:~:text=Het%20exporteren%20van%20paarden%20voor,een%20verzamelcentrum%20aan%20moet%20voldoen

 

Beantwoording Kamervragen over uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen stalbranden

Minister Staghouwer (LNV) beantwoordt Kamervragen over de uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen stalbranden. Het lid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/08/19/beantwoording-kamervragen-over-de-uitblijvende-maatregelen-om-dieren-te-beschermen-tegen-stalbranden