Liegebeest 2022

Wakker Dier maakt bekent dat de campagne Boeren houden van koeien is verkozen tot Liegebeest van 2022.

Met deze jaarlijkse verkiezing wil de dierenwelzijnsorganisatie misleidende uitspraken over dierenwelzijn aanpakken en bedrijven en consumenten scherp houden.

In totaal werden er 21.675 stemmen uitgebracht tijdens deze veertiende editie van de verkiezing. 60 procent van deze stemmen ging naar de ‘Boeren houden van koeien’-campagne van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, een vereniging van jonge boeren. De tweede plaats was voor de campagne van de geitensector over het optimaal welzijn van de geit. Deze ontving 20 procent van de stemmen.

 

Meer transportruimte voor dieren

In een advies aan de Europese Commissie over diertransporten pleit de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA voor het bieden van meer ruimte voor de dieren, het verkorten van de maximale reistijden en het verlagen van de maximumtemperatuur waarbij dieren vervoerd mogen worden. Daarbij moeten de reisafstanden korter worden en moet de temperatuur worden geconditioneerd. De Europese Commissie heeft een herziening van de transportverordening in voorbereiding. Het voorstel van de Commissie wordt in de tweede helft van 2023 verwacht.

Het advies van de EFSA is aan de Europese Commissie aangeboden in een reeks van vijf wetenschappelijke adviezen die worden uitgebracht ter ondersteuning van de herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn in de Europese Unie. De wetenschappelijke adviezen hebben betrekking op schapen, geiten, paarden, runderen, varkens, pluimvee en konijnen.

Zie: https://www.efsa.europa.eu/en/news/more-space-lower-temperatures-shorter-journeys-efsa-recommendations-improve-animal-welfare

 

Beantwoording vragen over een hitteplan voor dieren

Minister Staghouwer (LNV) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over een hitteplan voor Dieren. De vragen zijn gesteld door het lid Vestering (PvdD).

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/09/05/beantwoording-vragen-over-een-hitteplan-voor-dieren